FANDOM


Logo Steam Biome

Steam Biomemodyfikacja do Don't Starve, której twórcami są Kuloslav oraz Mr.Hastings. Mod dodaje nowy biom w ruinach, nowe przedmioty, struktury oraz stworzenia. Jeśli gracz korzysta jednocześnie z moda Steam & Punk, nowe przedmioty możliwe do wytworzenia z przekładni, znajdują się w zakładce Gears. Jeśli mod jest używany samodzielnie, przedmioty można znaleźć w zakładce walka.

Jeśli gracz korzysta jednocześnie z modyfikacją Tiny Alchemy Powers, zyskuje wówczas kolejne możliwości wykorzystania surowców z modyfikacji Steam Biome.

Płyty z metalu
Płyty z metalu.png
Wytwarzanie Samorodek miedzi.pngx1 Saletra.pngx1
Zakładka Icon Materiały.png
Poziom Maszyna Nauki.png
Łup z Ręka króla.png100% Mechaniczny pionek.png40% Mechaniczny stół.png40% Metalowa trawa.png40% Dziwne urządzenie.png40% Mechaniczny kwiat.png40% Rury.png70% Mechaniczny goniec.png100% Uszkodzony mechaniczny goniec.png80% Mechaniczny skoczek.png100% Uszkodzony mechaniczny goniec.png80% Mechaniczna wieża.png100% Uszkodzona mechaniczna wieża.png80%
Gromadzenie 40
Komenda DebugSpawn("metal")

Płyty z metalu (ang. Metal Plates) – nowy przedmiot, którego tworzy się z 1 samorodka miedzi i 1 saletry. Wymagane jest stanie przy maszynie nauki, by stworzyć prototyp. Nie jest palny, więc nie musimy się obawiać o jego spalenie.

Kilka receptur wcześniej wykorzystujących rzeźbiony kamień, wymagają teraz płyt metalu. Przydaje się on także przy tworzeniu przedmiotów z modyfikacji. Od teraz silnik alchemiczny tworzy się z 6 płyt metalu, 4 desek i 3 samorodków złota. Zaś lodówkę tworzy się z 4 płyt metalu, 8 sztuk lodu i 1 przekładni. W DLC zmodyfikowano lekko tworzenie strażaka. Mianowicie się tworzy się go teraz z 15 sztuk lodu, 2 tranzystorów oraz 6 płyt z metalu zamiast dwóch przekładni.

Inventory slot background.pngSamorodek miedzi.pngInventory slot background.png Saletra.png30px }}Inventory slot background.pngPłyty z metalu.png
Inventory slot background.pngDeski.png

×4

Inventory slot background.png Płyty z metalu.png

×6

Inventory slot background.pngSamorodek złota.pngInventory slot background.pngSamorodek złota.pngInventory slot background.pngSamorodek złota.png30px }}Inventory slot background.pngSilnik alchemiczny.png
Inventory slot background.pngPłyty z metalu.png

×4

Inventory slot background.png Przekładnie.pngInventory slot background.pngLód (RoG).png

×8

30px }}Inventory slot background.pngLodówka.png
Inventory slot background.pngPłyty z metalu.png

×6

Inventory slot background.png Lód (RoG).png

×15

Inventory slot background.pngTranzystor (RoG).pngInventory slot background.pngTranzystor (RoG).png30px }}Inventory slot background.pngStrażak (RoG).pngPanowanie Gigantów (DLC).png

Kamienna ręka
Kamienna ręka.png
Potrzebne narzędzia Kilof.png Złoty kilof.png Siekierokilof.png
Łup Samorodek miedzi.pngx3-6
Odnawialne? Nie
Dominujący mikroklimat Biom kamienny
Komenda DebugSpawn("stonehand")

Kamienna ręka (ang. Stone Hand) – nowa struktura, którą można znaleźć na biomie kamiennym. Rozpada się po 6 uderzeniach dowolnego kilofa. Łupem z ręki są od 4 do 6 samorodków miedzi. Jest to zwyczajna struktura nie posiadająca żadnych magicznych, ani też specjalnych właściwości.

Samorodek miedzi.pngSamorodek miedzi (ang. Copper Nugget) – samorodek, który może zostać pozyskany przez dwa sposoby - zniszczenie za pomocą kilofu kamiennej ręki lub przetransformowanie samorodka złota w stole alchemicznym, jeśli gracz korzysta jednocześnie z moda Tiny alchemy powers. W razie gdy gracz korzysta też z moda Steam & Punk nowe przedmioty możliwe do wytworzenia z przekładni, znajdują się w zakładce Gears. Jeśli mod jest używany samodzielnie, przedmioty można znaleźć w zakładce walka.

Samorodek miedzi, w połączeniu z saletrą, tworzy metal potrzebny do dalszego przetrwania. Może zostać użyty w stole alchemicznym, by uzyskać samorodek złota. Dodatkowym źródłem samorodków miedzi są ostre skały, które występują m.in. na pustyni w DLC. Ostre skały dają łup w postaci paru normalnych kamieni i 1-2 samorodków miedzi.

Ognisko teleportacji.pngWykorzystanie

Inventory slot background.pngSamorodek złota.png30px }}Inventory slot background.pngSamorodek miedzi.pngTransformacja w Stół alchemiczny.png Potrzebny mod Tiny Alchemy Powers!
Inventory slot background.pngSamorodek miedzi.png30px }}Inventory slot background.pngSamorodek złota.pngTransformacja w Stół alchemiczny.png Potrzebny mod Tiny Alchemy Powers!
Inventory slot background.pngSamorodek miedzi.pngInventory slot background.png Saletra.png30px }}Inventory slot background.pngPłyty z metalu.png

Metalowa Zbroja
Metalowa zbroja.png
Wytwarzanie Jedwab.pngx4 Płyty z metalu.pngx4 Papirus.pngx2
Zakładka Icon Walka.png
Poziom Maszyna Nauki.png
Odnawialne? Nie
Wytrzymałość 1500
Gromadzenie 1
Specjalna cecha Daje 88% ochrony przed obrażeniami
Komenda DebugSpawn("metalarmor")

Metalowa zbroja (ang. Metal Armor) – nowy rodzaj zbroi, którą wykonuje się z 4 płyt metalu, 4 sztuk jedwabiu i 2 papirusów. Zbroja zajmuje slot torsu. Posiada 1500 wytrzymałości i redukuje 88% zadawanych obrażeń. Zbroja nie spowalnia ruchu postaci. Płyty metalu potrzebne do wytworzenia tej zbroi można zdobyć w postaci łupu ze stworzeń mechanicznych, czy też wytworzyć w zakładce Materiały.

Inventory slot background.pngPłyty z metalu.png

×4

Inventory slot background.png Jedwab.png

×4

Inventory slot background.pngPapirus.pngInventory slot background.pngPapirus.png30px }}Inventory slot background.pngMetalowa zbroja.png


Wypełniacz.pngCiekawostki

 • Obecna grafika zbroi została wprowadzona wraz z wydaniem modyfikacji Steam Biome. Wcześniej zbroja stanowiła jeden z elementów moda Tiny Alchemy Powers i posiadała inną grafikę.

Mechaniczny Miecz
Gear sword.png
Wytwarzanie Płyty z metalu.pngx4 Przekładnie.pngx2 Skóra świni.pngx1
Zakładka Icon Walka.png
Poziom Maszyna Nauki.png
Odnawialne? Nie
Obrażenia 68
Wytrzymałość 120
Gromadzenie 1
Komenda DebugSpawn("mechasword")

Mechaniczny miecz (ang. Gear Sword) – nowa broń, możliwa do wytworzenia w zakładce walka. Broń tworzy się z 4 płyt metalu, 2 sztuk przekładni i 1 skóry świni. Miecz ma 120 użyć, a każdy cios zadaje przeciwnikowi 68 punktów obrażeń. Aby stworzyć powyższą broń, postać musi znajdować się przy maszynie nauki.

Inventory slot background.pngPłyty z metalu.png

×4

Inventory slot background.png Przekładnie.pngInventory slot background.png Przekładnie.pngInventory slot background.pngSkóra świni.png30px }}Inventory slot background.pngGear sword.png

Pistolet Tesli
Gear gun.png
Wytwarzanie Płyty z metalu.pngx5 Urwane kable.pngx1 Tesla rod.pngx1
Zakładka Icon Walka.png
Poziom Silnik Alchemiczny.png
Odnawialne? Nie
Obrażenia 150
Wytrzymałość 12
Gromadzenie 1
Komenda DebugSpawn("mechagun")

Pistolet Tesli (ang. Teslagun) – nowa broń możliwa do wytworzenia w zakładce walka. Broń tworzy się z 5 płyt metalu, 1 sztuki urwanych kabli i 1 gałęzi Tesli. Pistolet zadaje aż 150 punktów obrażeń, lecz wystarcza tylko na 12 użyć. Aby stworzyć powyższą broń, postać musi znajdować się przy Silniku Alchemicznym.

Inventory slot background.pngPłyty z metalu.png

×5

Inventory slot background.png Urwane kable.pngInventory slot background.pngTesla rod.png30px }}Inventory slot background.pngGear gun.png

Wypełniacz.pngCiekawostki

 • Przed wydaniem tej modyfikacji, funkcję powyższej broni spełniała gałąź Tesli, która stanowiła jeden z elementów moda Tiny Alchemy Powers.

Gałąź Tesli
Tesla rod.png
Odnawialne? Nie
Obrażenia 120
Wytrzymałość 1
Gromadzenie 1
Komenda DebugSpawn("teslarod")

Gałąź Tesli (ang. Teslarod) – nowa broń, możliwa do zdobycia w ruinach. Aby zdobyć gałąź tesli (60%), należy zniszczyć rury, lub ściąć drzewo tesli. Po ścięciu drzewa tesli, szansa na otrzymanie gałęzi tesli wynosi od 10% do 80%, w zależności od tego, w jakim stadium znajduje się ścinane drzewo. Gałąź tesli może być użyta jako broń, zadaje wówczas 120 obrażeń i zużywa się już po pierwszym ataku. Dużo lepszym sposobem na wykorzystanie gałęzi tesli, jest użycie jej jako składnik do wytworzenia pistoletu tesli. Broń tworzy się z 5 płyt metalu, 1 sztuki urwanych kabli i 1 gałęzi Tesli.

Ognisko teleportacji.pngWykorzystanie

Inventory slot background.pngPłyty z metalu.png

×5

Inventory slot background.png Urwane kable.pngInventory slot background.pngTesla rod.png30px }}Inventory slot background.pngGear gun.png


Wypełniacz.pngCiekawostki

 • Przed wydaniem tej modyfikacji, przedmiot ten stanowił jeden z elementów moda Tiny Alchemy Powers.

Drzewo Tesli
Tesla tree.png
Potrzebne narzędzia Siekiera.png Złota Siekiera.png Siekierokilof.png Siekiera Lucy.png
Łup Tesla rod.pngx1 Kłody drewna.pngx1-3 Patyki.pngx1
Odnawialne? Nie
Dominujący mikroklimat Biom tesli
Komenda DebugSpawn("tesla","tesla1","tesla2","tesla3")

Drzewo Tesli (ang. Tesla tree) – nowy rodzaj drzewa możliwy do znalezienia w ruinach, na biomie tesli. Jest to nietypowy rodzaj drzewa gdyż posiada cztery różne stadia naelektryzowania, a specyfika niektórych z nich sprawia, iż postać otrzymuje niewielkie obrażenia przy próbach ścięcia drzewa tesli. Naelektryzowane drzewa zapewniają niewielkie, stałe źródło światła. Drzewo tesli pozostawia łup po ścięciu w postaci drewna, patyków lub/oraz gałęzi tesli. Im bardziej aktywne jest dane drzewo, tym większa szansa na otrzymanie pełnego zestawu łupów po jego ścięciu. Aby uniknąć otrzymywania obrażeń przy ścinaniu drzew tesli, zaleca się wykorzystanie agresywnej postawy pobliskich mechanicznych wież i sprowokowanie je do walki, aby zniszczyły pobliskie drzewa tesli. Drzewo może zostać również spalone, co skutkuje zdobyciem 2 sztuk węgla drzewnego. Tracimy wtedy jednak szansę, na zdobycie łupu specjalnego, w postaci gałęzi tesli.

Wypełniacz.pngCiekawostki

 • Tekstury i animacje drzew tesli zostały wykorzystane z nieużytych plików gry. W oryginalnym założeniu twórców gry, drzewa tesli miały stanowić florę biomu tesli, który nigdy nie został wprowadzony przez twórców.

Uszkodzone Pole Siłowe
Pole siłowe.png
Łup z Mechaniczna skrzynia.png
Odnawialne? Nie
Wytrzymałość 6 użyć
Gromadzenie 1
Specjalna cecha tworzy pole ochronne wokół postaci na 15 sekund
Komenda DebugSpawn("forcefieldn")

Uszkodzone Pole Siłowe (ang Damaged Force Field) – przedmiot niewytwarzalny, ale możliwy do znalezienia tylko i wyłącznie w ruinach. Aby go zdobyć, należy odnaleźć specjalny element układanki chroniony przez cztery mechaniczne wieże. Przedmiot znajduje się w mechanicznej skrzyni otoczonej szeregiem obelisków. Po użyciu tego przedmiotu, postać zostaje otoczona ochronną barierą, która absorbuje 100% obrażeń, na czas 15 sekund. Jeśli przedmiot zostanie położony na ziemi lub upuszczony, w trakcie działania pola siłowego, nie spowoduje to utraty pola ochronnego. Bariera ochronna chroni postać zarówno przed atakami wręcz, jak i atakami z dystansu.

Od aktualizacji 1.1 tarczę można regenerować. Wystarczy doładować ją tranzystorem (1 tranzystor regeneruje jedno użycie tarczy).

Batonik Energetyczny
Bar.png
HealthMeter.png 6
HungerMeter.png 25
SanityMeter.png 10
Zgnilizna.png 10 dni
Gromadzenie 40
Komenda DebugSpawn("bar")

Batonik energetyczny (ang. Protein Bar) – nowe jedzenie, które odnawia 6 punktów zdrowia, 25 głodu, 10 poczytalności i gnije 10 dni. Nie może zostać użyty w garnku. Zdobywa się go z automatów jedzenia, które znajdują się w dużych skupiskach w ruinach, na biomie tesli. Batonik jest sklasyfikowany jako typ "mięso", więc może zostać zjedzony przez mięsożerne stworzenia.

Wypełniacz.pngCiekawostki

 • Przed wydaniem tej modyfikacji, przedmiot ten stanowił jeden z elementów moda Tiny Alchemy Powers i posiadał inną grafikę.

Automat Jedzenia
Automat jedzenia.png
Potrzebne narzędzia Młot.png Berło Dekonstrukcji.png
Łup Urwane kable.png 100%, zapewnia Bar.pngx1
Dominujący mikroklimat Biom Mechaniczny
Wytrzymałość 4 uderzenia
Specjalna cecha zapewnia dodatkowe źródło jedzenia w ruinach
Komenda DebugSpawn("foodgen")

Automat Jedzenia (ang. Food Generator) – niewytwarzalna struktura, którą można znaleźć w ruinach, na biomie mechanicznym. Jej główną funkcją, jest produkowanie żywności, z której postać może skorzystać. Jeśli postać zbierze łup z aktywnego automatu jedzenia, otrzyma batonik energetyczny. Wówczas struktura wyłącza się na pewien czas, o czym świadczą wyłączone żarówki osadzonego na górze tej struktury. Oprócz tego, może zostać zniszczona czterema ciosami młota lub berłem dekonstrukcji.

Wypełniacz.pngCiekawostki

 • Przed wydaniem tej modyfikacji, struktura ta stanowiła jeden z elementów moda Tiny Alchemy Powers i posiadała inną grafikę.

Mechaniczna Purchawka
Komarza pułapka maxwella.png
Spawnuje Mechaniczna lanca.pngx4
Odnawialne? Nie
Dominujący mikroklimat Biom Mechaniczny
Komenda DebugSpawn("gear_puffball")

Mechaniczna Purchawka (ang. Gear Puffball) – obiekt możliwy do napotkania w dużych skupiskach w ruinach, na terenie biomu mechanicznego. Obiekt ten nie stanowi zagrożenia dla postaci, jeśli ta nie zbliży się. W razie gdy postać znajdzie się w pobliżu mechanicznej purchawki, ta aktywuje się i uwalnia 4 mechaniczne lance, które atakują postać. Obiekt ten przypomina w działaniu komarzą pułapkę Maxwella.

Wypełniacz.pngCiekawostki

 • Mechaniczna Purchawka posiada obecnie grafikę tymczasową, zapożyczoną z istniejącego obiektu z gry, czyli komarzej pułapki maxwella.

Ręka Króla
Ręka króla.png
Zdrowie 500
Obrażenia 2 razy z rzędu po 33.3
Czas ataku 2
Zasięg ataku 4
Poczytalność -40/min.
Łup Urwane kable.png20% Płyty z metalu.png100% Płyty z metalu.png50% Przekładnie.png50%
Komenda DebugSpawn("mechatentacle")

Ręka Króla (ang. King Hand) – mechaniczne stworzenie możliwe do napotkania tylko i wyłącznie w ruinach na biomie mechanicznym. Poza specjalną budową, ręka króla posiada te same statystyki, które możemy spotkać u klasycznej macki. Podobnie jak macka, ręka króla atakuje każde stworzenie znajdujące się w jej zasięgu ataku. Gdy ręka króla ulegnie zniszczeniu, zapewnia nam szansę na rozmaite łupy: Płytki metalu, przekładnię lub/oraz urwane kable.

Mechaniczna Lanca
Mechaniczna lanca.png
Zdrowie 100
Obrażenia 4
Czas ataku 2
Zasięg ataku 4
Szybkość 8
Szybkosć biegu 12
Łup Urwane kable.png50%
Komenda DebugSpawn("mechalance")

Mechaniczna Lanca (ang. Mecha Lance) – niewielkie, mechaniczne stworzenie, które może pojawić się, gdy postać zbliży się do mechanicznej purchawki w ruinach. Wówczas wydostaje się kilka takich stworzeń. Lanca porusza się bardzo szybko i atakuje wszystko dookoła łącznie z postacią. Te mechaniczne stworzenia, mogą zostać zamrożone za pomocą jednego ciosu z lodowego berła. Chociaż powodują małe obrażenia, mechaniczne lance pojawiają się w grupach i mogą szybko pozbawić postać, dużych ilości zdrowia. Ich taktyką jest "atakuj i odejdź". Lanca posiada zbiornik, który napełnia się z każdym udanym atakiem. Po trzech atakach, zbiorniki wybuchają, zadając dodatkowe obrażenia. Lanca ma 50% szansy na pozostawienie jako łupu urwanych kabli.

Mechaniczny Pionek
Mechaniczny pionek.png
Zdrowie 150
Obrażenia 30
Czas ataku 1
Zasięg ataku 1.5
Szybkość 6
Łup Urwane kable.png40% Płyty z metalu.png40% Przekładnie.png40%
Komenda DebugSpawn("mechabat")

Mechaniczny Pionek (ang. Clockwork Pawn) – mechaniczne stworzenie możliwe do napotkania w ruinach, na biomie mechanicznym lub tesli. Dopóki postać nie zbliży się do nich wystarczająco, pozostają w uśpieniu. Te mechaniczne stworzenia, mogą zostać zamrożone za pomocą jednego ciosu z lodowego berła. Choć pionek przypomina baytoperza, to w przeciwieństwie do niego, nie okrąża postaci przed atakiem, tylko stosuje taktykę "atakuj i odejdź". Mechaniczny pionek posiada 150 zdrowia oraz zadaje 30 punktów obrażeń od pojedynczego ataku. Pionek ma 40% szansy na pozostawienie jako łupu urwanych kabli, płytek metalu, lub przekładni.

Mechaniczna Skrzynia
Mechaniczna skrzynia.png
Łup Pole siłowe.pngx1
Odnawialne? Nie
Wytrzymałość 2 uderzenia
Komenda DebugSpawn("gear_chest")

Mechaniczna skrzynia (ang. Gear Chest) – unikatowa struktura, która może zostać znaleziona tylko i wyłącznie w jednym miejscy ruin, w pobliżu biomu mechanicznego i biomu tesli. Chcąc zdobyć jej zawartość, gracz musi odnaleźć specjalny element układanki chroniony przez cztery mechaniczne wieże. Skrzyni jest otoczona szeregiem obelisków. W środku skrzyni znajduje uszkodzone pole siłowe, które jest specjalnym, niewykonalnym przedmiotem tej modyfikacji. Oprócz tego, może zostać zniszczona dwoma ciosami młota lub berłem dekonstrukcji.

Mechaniczny Stół
Mechaniczny stół.png
Potrzebne narzędzia Młot.png Berło Dekonstrukcji.png
Łup Urwane kable.png 50% Płyty z metalu.png 40% Przekładnie.png 20% Tulecyt.png 10% Zielony klejnot.png 5% Żółty klejnot.png 5% Pomarańczowy klejnot.png 5%
Odnawialne? Nie
Dominujący mikroklimat Biom Mechaniczny
Wytrzymałość 4 uderzenia
Komenda DebugSpawn("gear_table")

Mechaniczny Stół (ang. Gear Table) – struktura, którą można znaleźć w ruinach. Przypomina podest, pod potencjalnie większe urządzenie. Stanowi ona pozostałości po nieznanej cywilizacji i obecnie pełni funkcję dekoracyjną. Oprócz tego, może zostać zniszczona czterema ciosami młota, lub berłem dekonstrukcji. Po zniszczeniu, istnieje szansa na otrzymanie rozmaitych łupów:

Urwane kable.png 50% Płyty z metalu.png 40% Przekładnie.png 20% Tulecyt.png 10% Zielony klejnot.png 5% Żółty klejnot.png 5% Pomarańczowy klejnot.png 5%

Mechaniczny Kwiat
Mechaniczny kwiat.png
Potrzebne narzędzia Młot.png Berło Dekonstrukcji.png
Łup Urwane kable.png 50% Płyty z metalu.png 40% Przekładnie.png 20% Zielony klejnot.png 5% Żółty klejnot.png 5% Pomarańczowy klejnot.png 5%
Odnawialne? Nie
Dominujący mikroklimat Biom Mechaniczny
Wytrzymałość 4 uderzenia
Specjalna cecha Daje opcjonalne źródło światła
Komenda DebugSpawn("ancient4")


Mechaniczny Kwiat (ang. Gear Flower) – struktura, którą można znaleźć w ruinach. Stanowi ona pozostałości po nieznanej cywilizacji. Jest jednocześnie jedyną strukturą dekoracyjną w tej modyfikacji, na której postać może wykonać akcję. Mechaniczny kwiat ma dwie opcje, które postać może do woli zmieniać, włączając i wyłączając światło. Oprócz tego, może zostać zniszczona czterema ciosami młota, lub berłem dekonstrukcji. Po zniszczeniu, istnieje szansa na otrzymanie rozmaitych łupów:

Urwane kable.png 50% Płyty z metalu.png 40% Przekładnie.png 20% Zielony klejnot.png 5% Żółty klejnot.png 5% Pomarańczowy klejnot.png 5%

Wypełniacz.pngCiekawostki

 • Struktura była inspirowana przedmiotem o nazwie Gear Torch z modyfikacji Steam & Punk.

Dziwne Urządzenie
Dziwne urządzenie.png
Potrzebne narzędzia Młot.png Berło Dekonstrukcji.png
Łup Urwane kable.png 50% Płyty z metalu.png 40% Przekładnie.png 20% Tulecyt.png 10% Zielony klejnot.png 5% Żółty klejnot.png 5% Pomarańczowy klejnot.png 5%
Odnawialne? Nie
Dominujący mikroklimat Biom Mechaniczny
Wytrzymałość 4 uderzenia
Komenda DebugSpawn("ancient1")

Dziwne Urządzenie (ang. Strange Device) – struktura, którą można znaleźć w ruinach. Wizualnie przypomina kulę osadzoną na metalowym piedestale. Kula zawiera różne, nietypowe elementy, ale mimo tego, nie jest strukturą, którą można aktywować lub użyć. Stanowi ona pozostałości po nieznanej cywilizacji i obecnie pełni funkcję dekoracyjną. Oprócz tego, może zostać zniszczona czterema ciosami młota, lub berłem dekonstrukcji. Po zniszczeniu, istnieje szansa na otrzymanie rozmaitych łupów:

Urwane kable.png 50% Płyty z metalu.png 40% Przekładnie.png 20% Tulecyt.png 10% Zielony klejnot.png 5% Żółty klejnot.png 5% Pomarańczowy klejnot.png 5%

Rury
Rury.png
Potrzebne narzędzia Młot.png Berło Dekonstrukcji.png
Łup Płyty z metalu.png 70% Tesla rod.png 60% Tulecyt.png 30% Mały statek kosmiczny.png 50% Mały statek kosmiczny.png 50% Leżący robot.png 50%
Odnawialne? Nie
Dominujący mikroklimat Biom Mechaniczny
Wytrzymałość 4 uderzenia
Komenda DebugSpawn("ancient2")

Rury (ang. Pipes) – struktura, którą można znaleźć w ruinach. Wizualnie przypomina. Nie jest strukturą, którą można aktywować lub użyć. Rury stanowią pozostałość po nieznanej cywilizacji i pełnią funkcję dekoracyjną. Oprócz tego, mogą zostać zniszczone czterema ciosami młota, lub berłem dekonstrukcji. Po zniszczeniu, istnieje szansa na otrzymanie rozmaitych łupów:

Płyty z metalu.png 70% Tesla rod.png 60% Tulecyt.png 30% Mały statek kosmiczny.png 50% Mały statek kosmiczny.png 50%Leżący robot.png 50%

Metalowa Trawa
Metalowa trawa.png
Potrzebne narzędzia Młot.png Berło Dekonstrukcji.png
Łup Urwane kable.png 50% Płyty z metalu.png 40% Przekładnie.png 20% Tulecyt.png 10% Zielony klejnot.png 5% Żółty klejnot.png 5% Pomarańczowy klejnot.png 5%
Odnawialne? Nie
Dominujący mikroklimat Biom Mechaniczny
Wytrzymałość 4 uderzenia
Komenda DebugSpawn("ancient3")

Metalowa Trawa (ang. Metal Grass) – struktura, którą można znaleźć w ruinach. Wizualnie przypomina wystające z ziemi rury lub pręty. Stanowi ona pozostałości po nieznanej cywilizacji i obecnie pełni funkcję dekoracyjną. Oprócz tego, może zostać zniszczona czterema ciosami młota, lub berłem dekonstrukcji. Po zniszczeniu, istnieje szansa na otrzymanie rozmaitych łupów:

Urwane kable.png 50% Płyty z metalu.png 40% Przekładnie.png 20% Tulecyt.png 10% Zielony klejnot.png 5% Żółty klejnot.png 5% Pomarańczowy klejnot.png 5%

W tej modyfikacji zostały dodane dwa nowe biomy, które można znaleźć w ruinach. Występują one w losowym miejscu w całych ruinach. Jest to biom mechaniczny i tesli.

Biom tesli – biom charakteryzujący się metalowym podłożem. Na całym biomie dominują drzewa tesli - zepsute i normalne. Drzewa te można ściąć za pomocą dowolnej siekiery. Łupem z normalnych drzew tesli są 3 kłody drewna, 1 patyk i czasem urwane kable i Berło Tesli (bardzo rzadko), a z zepsutego 1 kłoda drewna, 1 patyk i czasem urwane kable. Na tym biomie znajduje się jedno niebezpieczeństwo - duża ilość zepsutych mechanicznych, którzy mogą stanowić wielkie zagrożenie dla źle uzbrojonego gracza.

Biom mechaniczny – biom pełen mechaniki. Na tym biomie dominują zepsuci mechaniczni, których można spotkać niemalże na każdym kroku. Można tam znaleźć w dużych skupiskach automaty z jedzeniem, które można zniszczyć lub pozyskać batoniki energetyczne. Wystarczy kliknąć na automat, by pozyskać jeden z batonów i opróżnić automat. Automat regeneruje swoje jedzenie po paru dniach. Można także zniszczyć tą strukturę młotem (łupem są pourywane kable), aczkolwiek pozbawi nas to źródła batoników energetycznych. Drugą strukturą, która występuje niemalże na całym biomie jest metalowy pojemnik, który może zostać zniszczony młotkiem, by losowo pozyskać 1 przekładnię, 1 płytę z metalu i od czasu do czasu jakiś klejnot lub przedmiot typowy dla ruin. Trzecią strukturą, która jest już bardziej rzadsza na tym biomie, to Dziwne urządzenie technologiczne. Łupem z niego mogą być przedmioty typowe dla ruin, przedmioty grobowe i zawsze Berło Tesli. Istnieje inna wersja tego urządzenia - bez kabli oplątujących obudowę. Wtedy ma inny łup - najczęściej są to urwane kable i płyty z metalu. Znajdują się tam także pozostałości pionków, a łupem z nich są pourywane kable i czasem metal. Pozostałości pionków przypominają zniszczonego WX-78, który leży na ziemi.


Urwane kable.pngInstalacjaEdytuj

 1. Wchodzimy tutaj
 2. Klikamy "Zasubskrybuj", po czym włączamy Don't Starve
 3. Wchodzimy w zakładkę "Mods", po czym aktywujemy mod
 4. Możemy również pobrać wersję z forum Klei

Niebieski klejnot.pngGaleriaEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki