FANDOM


Siekiera Lucy (ang. Lucy the Axe) – magiczny przedmiot, który otrzymujemy po wybraniu Woodiego na ekranie postaci. Potrafi mówić, a używana zbyt często ostrzega Woodiego przed klątwą. Pozwala na szybsze ścinanie drzew. Ma nieograniczoną wytrzymałość. Klątwa Woodiego będzie również działać, gdy używamy innych siekier. Zadaje 13,6 obrażeń. 

Fonograf MaxwellaCytatyEdytuj

 • Gdy nie ścina drzew:
  • "Let's chop some trees!" - "Zetnijmy trochę drzew!"
  • "Nice day for a walk!" - "Piękny dzień na spacer!"
  • "We make a good team!" - "Stanowimy dobry zespół!"
  • "There must be some trees around here somewhere." - "Muszą tu być jakieś drzewa."
  • "Woodie! Chop some trees!" - "Woodie! Zetnij jakieś drzewa!"
  • "All work and no play makes me want to chop some trees." - "Ta cała praca i brak zabawy sprawia, że chce mi się ścinać drzewa."
  • "Chop chop chop. Heh." - "Ściąć, ściąć, ściąć. Heh."
  • "Let's find a small grove and just go nuts!" - "Znajdźmy mały las i dajmy się ponieść!"
  • "Chop, c-c-chop!" - "Ścinać, ś-ś-ścinać!"
  • "This is perfect chopping weather." - "Doskonała pogoda na wycinkę."
  • "A perfect day for some chopping." - "Doskonały dzień na wycinkę."
  • "You've got chops, buddy." - "Masz niezłe zdolności, kumplu."
  • "Hey! Chop some trees!" - "Hej! Zetnijmy trochę drzew!"
  • "So, stone trees... what's up with that?" - "Kamienne drzewa... o co z nimi chodzi?"
 • Gdy zostanie zostawiona w skrzyni/Chesterze /plecaku:
  • "It's dark in here!" - "Tutaj jest ciemno!"
  • "I'm scared!" - "Boję się!"
  • "Help! Get me out!" - "Pomocy! Wyciągnij mnie!"
  • "There's nothing to chop in here!" - "Nie ma tu nic to ścięcia."
  • "This sucks." - "To jest do bani."
  • "Getttt meeee outttt!" - "Wyciągnij mnieeeee!"
  • "I'm claustrophobic!" - "Mam klaustrofobię!"
  • "I have a fear of tight spaces!" - "Boję się ciasnych przestrzeni!"
  • "I can't breathe! Wait." - "Nie mogę oddychać! Czekaj."
  • "I can't see anything!" - "Nic nie widzę!"
  • "This is honestly the worst." - "To szczerze najgorsze."
  • "I hate it in here." - "Nienawidzę tu być."
  • "What did I ever do to you?" - "Co ja ci zrobiłam?"
 • Gdy zostawiona na ziemi:
  • "You'll come back, right?" - "Wrócisz, prawda?"
  • "What did I say?" - "Co ja powiedziałam?"
  • "Oh, that's low." - "Ale lipa."
  • "I know this is only temporary..." - "Wiem, że to tylko chwilowe..."
  • "Awww..." - "Awww..."
  • "Oh, is that how it is?!" - "Oh, a więc tak się sprawy mają?!"
  • "Hey! I'd never throw you away!" - "Hej! Ja bym cię nigdy nie wyrzuciła!"
  • "Why would you throw me away?" - "Dlaczego mnie odrzuciłeś?"
  • "Aren't we friends?" - "Nie jesteśmy przyjaciółmi?"
  • "Who chucks a talking axe?!" - "Kto wywala gadającą siekierę?!"
  • "I... don't understand!" - "Ja... Ja nie rozumiem!"
  • "Can we talk about this?" - "Możemy o tym porozmawiać?"
  • "Don't forget about me!" - "Nie zapomnij o mnie!"
  • "Oof!" - "Oof!"
  • "I don't like where this is going." - "Nie lubię tego gdzie to zmierza."
  • "Are... are you gonna make like a tree?" - "Czy... czy ty chcesz odejść?"
  • "Ouch!" - "Ała!"
  • "Don't leave! I... I think I smell roses!" - "Nie odchodź! Czuję... czuję zapach róż!"
 • Gdy jest na ziemi:
  • "Come back! Take we with you!" - "Wracaj! Weź mnie ze sobą!"
  • "Where did you go?" - "Gdzie poszedłeś?"
  • "Take me with you!" - "Weź mnie ze sobą!"
  • "I'm getting dirty!" - "Brudzę się!"
  • "It's cold!" - "Jest zimne!"
  • "There's monsters around you know!" - "Wkoło są potwory!"
  • "I resent that!" - "Uraziłeś mnie tym!"
  • "You're abandoning me?!" - "Porzucasz mnie?!"
  • "But... but we're inseparable!" - "Ale... ale my byliśmy nierozłączni!"
  • "Hey! Get back over here!" - "Hej! Wracaj tutaj!"
  • "I can't chop trees by myself!" - "Nie mogę sama ścinać drzew!"
  • "So... lonely..." - "Taka... samotna..."
  • "I guess I'll just stay here then..." - "Po prostu tutaj poczekam..."
  • "What if I get stolen?!" - "A co jeśli zostanę ukradziona?!"
 • Gdy wybrana:
  • "You came back!" - "Wróciłeś!"
  • "I missed you so much!" - "Tak bardzo za tobą tęskniłam!"
  • "Did you miss me?" - "Tęskniłeś za mną?"
  • "Ahhh, I'm back where I belong." - "Ahhh, wróciłam na swoje miejsce."
  • "It feels so good to be reunited!" - "To takie przyjemne uczucie złączyć się ponownie!"
  • "I was afraid you'd never come back." - "Bałam się, że nigdy nie wrócisz."
  • "You came back for me!" - "Wróciłeś po mnie!"
  • "Oh, thank goodness." - "Oh, dzięki Bogu."
  • "Oh, it was awful!" - "Oh, to było okropne!"
  • "Never do that again! My little heart can't take it." - "Nigdy nie rób tego więcej! Moje małe serduszko tego nie zniesie."
  • "From now on we'll be inseparable." - "Od teraz będziemy nierozłączni."
 • Po ścięciu drzewa:
  • "Woooooo!" - "Łuuuuuu!"
  • "Yeah!" - "O tak!"
  • "Stupid tree!" - "Głupie drzewo!"
  • "Nom nom nom!" - "Om nom nom!"
  • "We did it!" - "Zrobiliśmy to!"
  • "I feel ALIVE!" - "Czuję, że ŻYJĘ!"
  • "HaHAHA!" - "HaHAHA"
  • "YEEEESS!" - "TAAAAK!"
  • "This is what I live for!" - "Po to właśnie żyję!"
  • "Woo-hoohoo!" - "Łuu-huuhuu!"
  • "RAAAA!" - "RAAAA!"
  • "Die! Die!" - "Umieraj! Umieraj!"
  • "Chop! Chop!" - "Ścinać! Ścinać!"
  • "Destruction!" - "Destrukcja!"
  • "CHOP!" - "ŚCINAĆ!"
  • "This is AWESOME!" - "To jest NIESAMOWITE!"
  • "Death to all trees!" - "Śmierć wszystkim drzewom!"
  • "Again! Let's chop another!" - "Jeszcze raz! Zetnijmy kolejne!"
  • "Nice swing!" - "Piękne cięcie!"
  • "Too easy!" - "Zbyt proste!"
 • Gdy nadciąga klątwa (daleko):
  • "Are you OK?" - "Nic ci nie jest?"
  • "You look distracted, Woodie." - "Wyglądasz na rozkojarzonego, Woodie."
  • "It's just a tree! Calm down!" - "Zwolnij! To tylko drzewo!"
 • Gdy nadciąga klątwa  (średnio):
  • "Don't chop too fast. You know what will happen!" - "Nie tnij zbyt szybko! Wiesz co się stanie!"
  • "You might want to slow down a bit." - "Możesz chcieć troszkę zwolnić."
  • "Woodie? Can you hear me?" - "Woodie? Słyszysz mnie?"
  • "Careful, you're getting yourself worked up!" - "Ostrożnie, przepracujesz się!"
 • Gdy nadciąga klątwa (blisko):
  • "Woodie! Be careful!" - "Woodie! Ostrożnie!"
  • "It's starting!" - "Zaczyna się!"
  • "You're not looking so good!" - "Nie wyglądasz dobrze!"
  • "Your teeth are growing!" - "Twoje zęby zaczynają rosnąć!"
  • "Watch out! You're going to turn!" - "Uważaj! Zaraz się przemienisz!"
 • Gdy Woodie się uspokoi bez przemiany:
  • "That was a close one!" - "Było blisko!"
  • "I think we'll be alright." - "Myślę, że będzie dobrze."
  • "You're looking much better now." - "Teraz wyglądasz znacznie lepiej."
  • "It's passed. For now." - "Minęło. Na razie."
  • "I was silly to doubt you." - "Byłam niemądra, że w ciebie powątpiewałam."
  • "Wow, I was afraid you were in for it!" - "Wow, a już się bałam!"
  • "I think the colour's returning to your cheeks." - "Myślę, że kolory wracają na twoje policzki."
  • "It's back in the lodge. Phew!" - "Wracasz do normy. Uff!"
 • Gdy Woodie zmienia się w bobra :
  • "Oh no!" - "O nie!"
  • "You have to fight it!" - "Musisz z tym walczyć!"
  • "No! Fight it!" - "Nie! Walcz z tym!"
  • "You've gotta resist!" - "Musisz się opierać!"
  • "It happened again!" - "To znowu się dzieje!"
  • "The curse!" - "Klątwa!"
  • "Not again!" - "Nie znowu!"
  • "You don't have to do this!" - "Nie musisz tego robić!"
  • "I warned you!" - "Ostrzegałam cię!"
  • "Woodie!" - "Woodie!"
 • Gdy Woodie powraca z przemiany w bobra :
  • "You're back!" - "Wróciłeś!"
  • "Quick! Pick me up!" - "Szybko! Podnieś mnie!"
  • "Are you okay?" - "Nic ci nie jest?"
  • "Don't let that happen again!" - "Nie pozwól żeby to się znowu stało!"
  • "Everything is going to be fine. Just focus!" - "Wszystko będzie dobrze. Tylko się skup!"
  • "You scared me!" - "Wystraszyłeś mnie!"
  • "I'm so glad you're alright!" - "Tak się cieszę, że jesteś cały!"
  • "Whew! Still in one piece?" - "Ciągle w jednym kawałku?"
  • "It's good to have you back, buddy." - "Dobrze mieć cię znowu, kumplu."
  • "You look much better." - "Wyglądasz znacznie lepiej."
  • "Phew! That was scary!" - "Uff! To było przerażające!"
  • "I'm glad it's over..." - "Cieszę się, że już po wszystkim..."
  • "Let's not do that again." - "Nie rób tak więcej."
  • "Remember your breathing exercises!" - "Pamiętaj o swoich ćwiczeniach na oddychanie!"
  • "That was a rough one, huh?" - "Tym razem było ciężko, co?"
  • "I think that creepy girl is mad at you." - "Myślę, że przerażająca dziewczynka jest na ciebie zła."
 • Gdy głód bobra jest nieco niższy:
  • "Are you okay?" - "Nic ci nie jest?"
  • "You alright, big guy?" - "W porządku, wielkoludzie?"
  • "What's wrong?" - "Coś jest nie tak?"
  • "Are you sure you're feeling alright?" - "Jesteś pewien, że dobrze się czujesz?"
  • "You're looking extra gruff today." - "Wyglądasz dzisiaj na bardziej gburowatego."
  • "You look distracted." - "Wyglądasz na rozkojarzonego."
  • "Why are you making that face?" - "Dlaczego robisz taką minę?"
  • "Try to take deep breaths, okay?" - "Spróbuj wziąć głęboki oddech, OK?"
  • "Calm down! Maybe you need to chew on a twig or something." - "Uspokój się! Może potrzebujesz zjeść trochę patyków czy coś."
  • "Chewing some wood will help you focus." - "Żucie drewna pomoże ci się skupić."
 • Gdy głód bobra jest umiarkowanie niski:
  • "Hello? Can you hear me?" - "Halo? Słyszysz mnie?"
  • "Isn't it about time for a nice wood snack?" - "Czy nie jest pora na małą drewnianą przekąskę?"
  • "Woodie! Remember to eat your twigs!" - "Woodie! Pamiętaj by gryźć swoje patyki!"
  • "You might want to eat a log." - "Możesz chcieć zjeść trochę kłód."
  • "Mmm, bark... doesn't that sound good right now? Hm?" - "Mmm, kora... czy to nie brzmi dobrze?"
  • "Have you been putting off your wood meals again?" - "Czy znowu odstawiłeś swoje drewniane posiłki?"
  • "Hey, hey, have a woodchip." - "Hej, hej, masz trochę wiór."
  • "You know what happens if you don't eat enough wood!" - "Wiesz co się stanie, jeśli nie zjesz wystarczająco dużo drewna!"
 • Gdy głód bobra jest bardzo niski:
  • "No! Don't chop any more!" - "Nie! Nie ścinaj więcej!"
  • "The transformation is starting!" - "Przemiana się zaczyna!"
  • "One more chop and you're in trouble!" - "Jeszcze jedno ścięcie i będziesz miał kłopoty!"
  • "You're overdoing it!" - "Przesadzasz!"
  • "You're not pacing yourself!" - "Nie oszczędzasz się!"
  • "You're about to change!" - "Jesteś blisko przemiany!"
  • "Take it easy!" - "Uspokój się!"
  • "Ease up, you're looking a little bucktoothed!" - "Spokojnie, wyglądasz na ząbkującego!"
  • "You've gotta slow down!" - "Musisz zwolnić!"
  • "Stop chopping, I'm getting nervous!" - "Przestań ścinać, denerwuję się!"
  • "Slow down, I'm worried about you!" - "Zwolnij, martwię się o ciebie!"
  • "Watch out! You're going to turn!" - "Uważaj! Zaraz się przemienisz!"
 • Gdy podniesiona mając w ręce inną Lucy:
  • "You two-timer!" - "Ty zdrajco!"
  • "But I'M your one and only Lucy!" - "Ale to JA JESTEM twoją jedyną Lucy!"
  • "There can be only one!" - "Może być tylko jedna!"
  • "How dare you do this to me!" - "Jak śmiesz mi to robić!"
  • "You're replacing me?!" - "Zamieniłeś mnie?!"
  • "That's not me!" - "To nie ja!"
  • "Betrayal!" - "Zdrajca!"
  • "Ooo I'll remember that!" - "Ooo zapamiętam to!"
  • "Hey! Can't you tell us apart?" - "Hej! Nie rozróżniasz nas?"
  • "She's an impostor!" - "To oszustka!"
  • "It's like you don't even know me!" - "To tak jakbyś mnie w ogóle nie znał!"
  • "Get rid of her! It's freaking me out." - "Pozbądź się jej! Wkurza mnie!"
  • "I'm having an identity crisis over here." - "Mam tutaj kryzys osobowości."
  • "Oh, you're just AXING for trouble!" - "Oh, po prostu prosisz się o kłopoty!"
  • "You can't have two Lucys!" - "Nie możesz mieć dwóch Lucy!"
  • "You can't have him! He's mine!" - "Nie możesz go mieć! On jest mój!"
 • Gdy podniesiona przez inną postać:
  • "You're not Woodie!" - "Ty nie jesteś Woodie!"
  • "Put me down!" - "Odłóż mnie!"
  • "Hey! Fresh!" - "Hej! Żółtodziobie!"
  • "Gross." - "Ohydne."
  • "Excuse you!" - "Przepraszam!"
  • "Ummmm, EXCUSE me??" - "Ummm, PRZEPRASZAM??"
  • "Leave me alone, you brute!" - "Zostaw mnie w spokoju, brutalu!"
  • "Put me down! You smell!" - "Odłóż mnie! Śmierdzisz!"
  • "Did I say you could take me?" - "Czy powiedziałam, że możesz mnie wziąć?"
  • "Get your mitts off me!" - "Zabieraj swoje łapska ode mnie!"
  • "Drop me this instant!" - "Odłóż mnie natychmiast!"
  • "How dare you pick me up?!" - "Jak śmiesz mnie podnosić?"
  • "Yuck, your hands are greasy!" - "Fuj, twoje ręce są tłuste!"
  • "Let me go!" - "Zostaw mnie!"
  • "Help! I'm being kidnapped." - "Pomocy! Zostałam porwana."
  • "Stranger danger!" - "Uwaga obcy!"
  • "I don't know you." - "Nie znam cię."
 • Gdy nawiedzona przez ducha:
  • "Ouch, that hurts." - "Ała, to boli."
  • "ooOOoooOO to you too." - "Tobie też 'ooOOoooOO'."
  • "Now I'm a HAUNTED axe." - "Teraz jestem NAWIEDZONĄ siekierą."
  • "I'm not scared of you, ghost!" - "Nie boję się ciebie, duchu!"
  • "Boo who?" - "Buuu? Kto to?"
  • "I've seen scarier." - "Widziałam straszniejsze rzeczy."
  • "You think I'm afraid of you?" - "Myślisz, że się ciebie boję?"
  • "Do you worst, ghost." - "Postaraj się lepiej, duchu."
  • "Go bother someBODY else! Haha." - "Naprzykrzaj się komuś innemu!" (nieprzetłumaczalna gra słów)
  • "What did I ever do to you!?" - "Co ja ci zrobiłam!?"
  • "You're the ghostest with the mostest!" - "Najstraszniejszy z duchów!"
  • "Don't take it out on me just 'cause you're dead!" - "Nie wyżywaj się na mnie tylko dlatego, bo jesteś martwy!"
  • "If you were corporeal I'd chop you!" - "Gdybyś był materialny, to bym cię ścięła!"
  • "OOooOOooOOoo! Haha, just kidding." - "OOooOOooOOoo! Haha, żartowałam."
  • "Creepy!" - "Przerażające!"
  • "Brrr! You're cold!" - "Brrr! Jesteś zimny!"
  • "You got ectoplasm on my handle!!" - "Masz ektoplazmę na moim trzonku!!"
  • "Knock it off!" - "Dosyć tego!" 
  • "Rude!" - "Cham!"
  • "I am an axe possessed!" - "Jestem opętaną siekierą!"
  • "Pick on someone your own size!" - "Wybierz kogoś swoich rozmiarów!"
  • "Hey!" - "Hej!"
  • "Jeez! Did I anger you in a past life?" - "Czy ja cię rozgniewałam w poprzednim życiu?"
  • "I'm white as a sheet." - "Jestem blada jak ściana."
  • "You're looking boo-tiful today." - "Wyglądasz dzisiaj pięknie." (nieprzetłumaczalna gra słów)

WypełniaczCiekawostkiEdytuj

 • Istnieje modyfikacja do gry - "This Is Lucy", która dodaje każdej postaci na start do ekwipunku siekierę podobną do Lucy;
 • gdy zespawnuje się Lucy za pomocą konsoli, grając inną postacią niż Woodie, to automatycznie zniknie;
 • siekiery położone na ziemi są odwrócone trzonkiem z lewo, jednak Lucy jest odwrócona w prawo.
 • Wydaje odgłosy podobne do skrzypienia sosny.

Niebieski klejnotGaleriaEdytuj