Fandom

Don`t Starve Wiki

Konsola/Komendy

< Konsola

1239stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze326 Udostępnij

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Konsola jest narzędziem dewelopera w Don't Starve. Gracz może otworzyć konsole przyciskiem ~ (dla Windowsa i Linuxa) oraz § (dla Maca). Ale aby to zrobić ta opcja musi być włączona w

<Moje dokumenty>\Klei\DoNotStarve\settings.ini <- Windows
~/.klei/DoNotStarve/settings.ini       <- Linux

Po otworzeniu pliku settings.ini należy dokonać następującej zmiany:

[MISC]
ENABLECONSOLE = true

Proste komendyEdytuj

Istnieją proste komendy, które zostały zadeklarowane w data\scripts\consolecommands.lua. Niestety są one wyłączone. Możemy je uruchomić poprzez:

RunS​cript("consolecommands")

Pozwala nam to na używanie poniższych komend.

 • Debug Spawn
c_spawn("prefab", liczba)

Tworzy wybraną rzecz.

 • Zdrowie
c_sethea​lth(procent)

Ustawia zdrowie na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).

 • Zdrowie psychiczne
c_setsanit​y(procent)

Ustawia zdrowie psychiczne na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).

 • Głód
c_sethunger(procent)

Ustawia głód na wybrany procent (zapisywany w postaci dziesiętnej).

 • Dodaj przedmiot, zbuduj strukturę (pod myszką)
c_give("prefab", liczba)

Umieszcza wybrany przedmiot w ekwipunku.

 • God Mode
c_godmode()

Wskaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego nie zmieniają się, kiedy postać zostanie zaatakowana.

 • Prędkość
c_speed(prędkość)

Komendy graczaEdytuj

 • Szybkość
GetPlayer().components.locomotor.runspeed = 6

Standardowo ustawione jest 6. 10 czyni postać nieco szybszą, 40 pozwala na bieg przez ściany i ocean.

 • God Mode
GetPlayer().components.health:SetInvincible(true)

Wskaźniki głodu, zdrowia i zdrowia psychicznego, nie zmieniają się, kiedy postać zostanie zaatakowana.

 • Tryb kreatywny
GetPlayer().components.builder:GiveAllRecipes()

Możemy tworzyć wszystkie przedmioty bez ograniczeń.

 • Maksymalne zdrowie
GetPlayer().components.health:SetMaxHealth(wartość)

Zmienia maksymalny poziom zdrowia postaci.

 • Maksymalne zdrowie psychiczne
GetPlayer().components.sanity:SetMax(wartość)

Zmienia maksymalny poziom zdrowia psychicznego postaci.

 • Maximum głód
 GetPlayer().components.hunger:SetMax(wartość)

Zmienia maksymalny poziom głodu postaci

 • Zatrzymaj głód
GetPlayer().components.hunger:Pause(true)

Postaci nie spada głód.

 • Zwiększ obrażenia
GetPlayer().components.combat.damagemultiplier = 2

Zwiększa obrażenia dwa razy. Liczbę 2 można zamienić na inną.

Komendy świataEdytuj

 • Odblokowuje wszystkie postacie
GetPlayer().profile:UnlockEverything() 
 • Debug Spawn
 DebugSpawn("prefab")

Po naciśnięciu Enter, w miejscu kursora pojawia się wybrany obiekt

 • Teleport do wybranego obiektu
c_gonext("prefab name")

Po naciśnięciu Enter przenosi postać na najbliższego obiektu wpisanego w komendzie.

 • Usunięcie przedmiotu pod kursorem
TheInput:GetWorldEntityUnderMouse():Remove()

Po wciśnięciu Enter usuwa przedmiot znajdujący się pod kursorem.

 • Pokaż mapę
minimap = TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap")
minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)

Po wpisaniu pierwszej komendy, wpisz drugą. Cała mapa zostanie odsłonięta. Po zapisaniu gry i po ponownym wejściu na świat, minimapa wraca do stanu normalnego (to co sami odkryliśmy, będzie normalnie pokazane).


Jednolinijkowa, dłuższa wersja.

TheSim:FindFirstEntityWithTag("minimap").MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)

Jednolinijkowa, krótsza wersja.

GetWorld.minimap.MiniMap:ShowArea(0,0,0,10000)
 • Opuść dzień
​GetClock():MakeNextDay()

Opuszcza obecny dzień.

 • Opuść więcej dni
for x = 1, 50 do GetClock():MakeNextDay() end

Opuszcza 50 dni w tym przypadku, wystarczy zastąpić liczbę dowolną wartością.

UWAGA!: Zbyt wysoka liczba może zamrozić grę.

 • Zacznij lato
GetSeasonManager():StartSummer()

Rozpoczyna lato

 • Zacznij zimę
GetSeasonManager():StartWinter()

Rozpoczyna zimę

 • Zacznij wiosnę
 GetSeasonManager():StartSpring()

Rozpoczyna wiosnę

 • Zacznij jesień
GetSeasonManager():StartAutumn()

Rozpoczyna jesień

 • Zacznij deszcz
GetSeasonManager():StartPrecip()

Rozpoczyna deszcz.

 • Zatrzymaj deszcz
GetSeasonManager():StopPrecip()

Wyłącza deszcz.

 • Uderza w gracza piorunem
GetSeasonManager():DoLightningStrike(Vector3(GetPlayer().Transform:GetWorldPosition()))
 • Ustaw długość segmentów dnia
GetClock():SetSegs(day,dusk,night)

UWAGA!: Liczba powyżej 16 powoduje crash gry.

GetClock():SetSegs(14,1,1)

Bardzo długi dzień, bardzo krótki wieczór i noc

Więcej w Fandom

Losowa wiki