FANDOM


Wickerbottom.png

Wiedza to potęga!

–Wickerbottom

Ta strona zawiera angielskie komentarze Wickerbottom oraz ich tłumaczenie, które postać wymawia, gdy gracz zbada jakiś przedmiot lub obiekt. Obiekty można badać za pomocą lewego przycisku Alt.


Wickerbottom portrait.pngWickerbottomEdytuj

Icon Tools.png NarzędziaEdytuj

Siekiera.png Siekiera - "A dual inclined plane attached to a lever." - "Podwójna zaostrzona równia pochyła przymocowana do dźwigni."

Złota Siekiera.png Złota Siekiera - "The most malleable of metals, but let's see how this chops." - "Najbardziej plastyczny z metali, lecz sprawdźmy jak się nim rąbie."

Łopata.png Łopata - "It's a shovel. Surely you've seen one before?" - "To jest łopata. Zapewne kiedyś taką widziałeś?"

Złota Łopata.png Złota łopata - "The most malleable of metals, but let's see how this digs." - "Najbardziej plastyczny z metali, lecz sprawdźmy jak się nim kopie."

Kilof.png Kilof - "A specialized axe for chipping away at rocks." - "Wyspecjalizowana siekiera do kopania skał."

Złoty kilof.png Złoty kilof - "The most malleable of metals, but let's see how this mines." - "Najbardziej plastyczny z metali, lecz sprawdźmy jak się nim wydobywa."

Brzytwa.png Brzytwa - "A personal hygiene implement." - "Narzędzie do osobistej higieny."

Brzytwa.png Brzytwa (nie może zostać ogolone) - "I would really rather not." - "Doprawdy wolałabym raczej nie."

Brzytwa.png Brzytwa (nic nie zostało) - "It's already smooth, dear." - "To już jest teraz gładkie, mój drogi."

Brzytwa.png Brzytwa (Golenie na obudzonym bawole) - "I think he might object to that." - "Myślę, że on może się temu sprzeciwiać."

Młot.png Młot - "A worker's tool." - "Narzędzie robotników."

Widły.png Widły - "It's design is effective at loosening earth." - "Są efektywne w obluzowywaniu ziemi."

Icon Fire.pngOświetlenieEdytuj

Ognisko.pngOgnisko i Obudowane ognisko.png Obudowane ognisko

Ognisko (po zbudowaniu) - "A camp fire." - "Ognisko."
Obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "A fire pit." - "Obudowane ognisko."
Ognisko (wysoki ogień) - "That fire is burning at an alarming rate." - "Ten ogień płonie w alarmowym stopniu"
Obudowane ognisko (wysoki ogień) - "That fire is burning at an alarming rate." - "Ten ogień płonie w alarmowym stopniu"
Ognisko i Obudowane ognisko (normalny ogień) - "A perfectly average fire." - "Perfekcyjnie przeciętny ogień."
Ognisko i Obudowane ognisko (niski ogień) - "The fire could use some more fuel." - "Ogniowi przydałoby się więcej paliwa."
Ognisko i Obudowane ognisko (żar) - "The fire is almost self-extinguised." - "Ogień jest w pół-wygaszony."
Obudowane ognisko (wypalone) - "I can re-light it." - "Mogę je zapalić ponownie."

Endotermiczne ognisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Endotermiczne obudowane ognisko

Endotermiczne ognisko (po zbudowaniu) - "A camp fire, after a fashion." - "Ognisko, po przeróbce."
Endotermiczne obudowane ognisko (po zbudowaniu) - "A fire pit. It's chilly." - "Obudowane ognisko. Jest chłodne"
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (wysoki ogień) - "That fire is burning at an alarming rate." - "Ten ogień płonie w alarmowym stopniu."
Endotermiczne ognisko (normalny ogień) - "A perfectly unusual fire." - "Perfekcyjny niezwykły ogień."
Endotermiczne obudowane ognisko (normalny ogień) -  "A fire. Of some kind." - "Ogień. Jakiegoś rodzaju."
Endotermiczne ognisko (niski ogień) - "The fire could use some more fuel." - "Ogniowi przydałoby się więcej paliwa."
Endotermiczne obudowane ognisko (niski ogień) - "The fire could use some more fuel, whatever fuel it takes." - "Ogniowi przydałoby się więcej paliwa, jakiegokolwiek paliwa taki ogień potrzebuje. "
Endotermiczne ognisko i Endotermiczne obudowane ognisko (żar) -"The fire has almost self-extinguished." - Ogień jest w pół-wygaszony
Endotermiczne obudowane ognisko (wypalone) - "I can re-light it." - "Mogę je zapalić ponownie."

Inne

Pochodnia.png Pochodnia - "An improvised handheld light." - "Improwizowane ręczne oświetlenie."

Pochodnia.png Pochodnia (wypalona) - "I need another light." - "Potrzebuję innego oświetlenia."

Kask górnika.png Kask górnika - "This would make a great reading light." - "Byłby świetnym światłem do czytania."

Dyniowa latarnia.png Dyniowa latarnia - "Spooky!" - "Upiorna!"

Latarnia.png Latarnia - "A refuelable light source." - "Odnawialne źródło światła." 

Icon Survival.pngPrzetrwanieEdytuj

Plecak.png Plecak - "I could fit many books in here." - "Zmieszczę w nim wiele książek."

Świński plecak.png Świński plecak - "A face only necessity could love." - "Tylko twarz potrzebowała miłości"

Izolacyjny Plecak (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Izolacyjny Plecak - "Perfectly insulated." - "Idealna izolacja."

Worek Krampusa.png Worek Krampusa - "It seems bigger inside than out." - "Zdaje się większy w środku niż z zewnątrz."

Pułapka.png Pułapka -  "A simple stick-and-basket trap." - "Prosta patyko-koszykowa pułapka"

Pułapka na ptaki.png Pułapka na ptaki - "A simple clap-trap for birds." - "Prosta zatrzaskowa pułapka na ptaki"

Siatka.png Siatka - "The tool of entomologists." - "Narzędzie entomologów."

Wędka.png Wędka - "Hook, line and stick!" - "Hak, lina i patyk!"

Śpiwór.png Śpiwór - "I'm not sleeping on the ground." - "Nie sypiam na ziemi."

Futrzasty śpiwór.png Futrzasty śpiwór - "I'm not sleeping on the ground." - "Nie sypiam na ziemi."

Namiot.png Namiot - "Sleeping in there is going to give me a stiff neck." - "Spanie tutaj powoduje odrętwienie mojej szyi"

Spalony namiot (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony namiot - "It wasn't doing me much good anyhow." - "I tak nic dla mnie nie znaczył."

Przybudówka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Przybudówka - "I can barely sleep on a bed, nevermind the ground." - "Ledwo co mogę spać w łóżku, znaczy na ziemi."

Spalona przybudówka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona przybudówka - "It wasn't doing me much good anyhow." - "I tak nic dla mnie nie znaczyła."

Lecznicza maść.png Lecznicza maść - "A natural disinfectant." - "Naturalny środek dezynfekujący"

Miodowy okład.png Miodowy okład - "Medicinal dressings." - "Medyczny opatrunek"

Parasol.png Parasol - "A simple apparatus for keeping dry." - "Proste urządzenie pozwalające na bycie suchym"

Ładny parasol (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Ładny parasol - "A dainty parasol that will provide some moderate protection." - "Gustowny parasol zapewni mi wystarczającą ochronę."

Luksusowy wachlarz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Luksusowy wachlarz - "This will induce quite an airflow!" - "Dobrze mnie przewietrzy."

Kompas.pngKompas

Kompas -
  • N - "North" - "Północ"
  • S - "South" - "Południe"
  • E - "East" - "Wschód"
  • W - "West" - "Zachód"
  • NE - "Northeast" - "Północny wschód"
  • SE - "Southeast" - "Południowy wschód"
  • NW - "Northwest" - "Północny zachód"
  • SW - "Southwest" - "Południowy zachód"

Termiczny kamień

Gorący kamień.png Termiczny kamień - "It matches the ambient temperature." - "To pasuje do temperatury otoczenia"
Heat Stone Stage 1.png Termiczny kamień (lodowaty) - "Its temperature is below freezing." - "Jego tempetatura jest poniżej zera."
Heat Stone Stage 3.png Termiczny kamień (zimny) - "It matches the ambient temperature." - "Pasuje do temperatury otoczenia."
Heat Stone Stage 4.png Termiczny kamień (ciepły) -"It is retaining thermal energy." - "Zachowuje energię cieplną"
Heat Stone Stage 5.png Termiczny kamień (gorący) - "It is warm enough to radiate heat and light!" - "Jest wystarczająco ciepły by promieniować ciepłem i światłem!"

Icon Food.pngJedzenie - GotowanieEdytuj

Lodówka.png Lodówka - "It is a crude heat exchanger." - "To surowy wymiennik ciepła."

Kompostownik (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kompostownik - "A bucket of animal feces. Pungent." - "Wiadro zwierzęcych odchodów. Drażni."

Farmy

Turbo działka rolna.png Ulepszona działka rolna  i Szybka działka rolna.png Podstawowa działka rolna

Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna - "A small cultivated patch of ground." - "Mały skrawek do uprawy ziemi."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (rośnie) - "The plants are extracting minerals from the ground." - "Te rośliny pobierają minerały z ziemi."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (potrzebuje nawozu) - "It has been rendered infertile for lack of nutrients." - "Została pozbawiona płodności z powodu braku składników odżywczych."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (gotowa do zebrania) - "It looks mature, now." - "Teraz wygląda na dojrzałą."
Ulepszona działka rolna i Podstawowa działka rolna (spalona) - "It shan't grow a crop again." - "Już nic na niej nie wyrośnie."

Garnek.pngGarnek

Garnek - ""It looks derelict when it's not cooking something." - "Wydaje się taki bezużyteczny kiedy nic nie gotuje."
Garnek (gotuje się, pozostało dużo czasu) - "This is going to take a while." - "To zajmie chwilkę."
Garnek (gotuje się, pozostało mało czasu) - "It's almost done!" - "Już prawie gotowe!"
Garnek (skończone) - "Mmmmm! It's ready to eat!" - "Mmmmm! Gotowe do jedzenia!"

Spalony garnek (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony garnek - "Now it's truly derelict." - "Teraz to dopiero jest bezużyteczny."

Suszarnia.pngSuszarnia

Suszarnia - "Meats can be dehydrated." - "Mięso może zostać odwodnione."
Suszarnia (w trakcie suszenia) - "Dehydration is slow proces." - "Odwadnianie jest powolnym procesem."
Suszarnia (suszenie ukończone) - "The proces has compled." - "Proces został zakończony."
Suszarnia(susząca podczas deszczu) - "The rain has halted the dehydratation process." - "Deszcz spowolnił proces odwadniania." 

Spalona suszarnia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona suszarnia - "It doesn't seem stable." - "Nie wydaje się być stabilna."

Meats ava.png Jedzenie - Posiłki mięsneEdytuj

Mięso.png Mięso - "I normally wouldn't eat this raw." - "Normalnie nie zjadłabym tego na surowo."

Upieczone Mięso.png Upieczone mięso - "It is slightly more appetizing when cooked." - Jest nieznacznie smaczniejszy po upieczeniu."

Susz.png Susz - "Salty yet satisfying." - "Słoność jest satysfakcjonująca."

Mięso z potwora.png Mięso z potwora - "I don't think it's safe to eat this." - "Nie sądzę, że jedzenie tego jest bezpieczne."

Upieczone mięso z potwora.png Upieczone mięso z potwora -  "It's still a little bit poisonous." - "Jest nadal trochę trujące."

Potworny susz.png Potworny susz - "Salty yet satisfying." - "Słoność jest satysfakcjonująca." 

Kąsek.png Kąsek -  "It's a small, raw piece of meat." - "Mały, surowy kawałek mięsa."

Upieczony kąsek.png Upieczony kąsek - "It is slightly more appetizing when cooked." - "Jest nieznacznie smaczniejszy po upieczeniu."

Mały susz.png Mały susz - "High sodium content." - "Wysoka zawartość sodu."

Udko indycze.png Udko - "I should gobble it." - "Powinnam je spożyć."

Usmażone Udko Indycze.png Usmażone udko - "Now it's even tastier." - "Teraz jest smaczniejsze."

Ryba.png Ryba - "Some kind of whitefish, I believe." - "Gatunek siejowatych, tak sądzę."

Upieczona ryba.png Upieczona ryba -  "Beautifully grilled." - "Cudownie grillowana."

Węgorz.png Węgorz - "It's an eel." - "To jest węgorz." 

Ugotowany węgorz.png Ugotowany węgorz - "This eel has been cooked." - "Ten węgorz został ugotowany." 

Żabie udka.png Żabie udka -  "They're still twitching a bit." - "Ciągle drgają."

Pieczone żabie udka.png Pieczone żabie udka - "Not unlike a chicken wing." - "Podobne do skrzydeł kurczaka."

Skrzydło bazytoperza.png Skrzydło bazytoperza - "Technicaly edible." - "W teorii jadalne."

Ugotowane skrzydło bazytoperza.png Ugotowane skrzydło bazytoperza - "Technicaly edible." - "Technicznie jadalne."

Trąba koalefanta.png Trąba koalefanta - "A utilitarian proboscis." - "Utylitarna trąba."

Zimowa trąba koalefanta.png Zimowa trąba koalefanta -  "A specimen of leather and fur." - "Okaz ze skóry i futra."

Upieczona trąba koalefanta.png Upieczona trąba koalefanta - "Unpalatable, but high in protein." - "Niesmaczna, jednak zawiera dużo protein."

Liściaste mięso.png Liściaste mięso - "The plant product a meaty substance." - "Roślina wyprodukowała mięsną substancję."

Upieczone liściaste mięso.png Upieczone liściaste mięso -  "I feel better about eating this now." - "Czuję się lepiej jedząc to teraz."

Fruits ava.png Jedzenie - OwoceEdytuj

Jagody.png Jagody - "Some Ardisia crenata berries, I think." - "Jagody Ardisia crenada, tak sądzę."

Ugotowane jagody.png Ugotowane jagody -  "Roasted Ardisia crenata, just in case." - "Upieczone Ardisia crenata, na wszelki wypadek."

Jaskiniowy banan.png Jaskiniowy banan - "All of them are genetically identical." - "Wszystkie z nich są identyczne pod względem genetycznym."

Ugotowany jaskiniowy banan.png Ugotowany jaskiniowy banan - "Somewhat better." - "Nieco lepszy."

Smoczy owoc.png Smoczy owoc - "Hylocereus undatus, or pitahaya blanca." - "Hylocereus undatus lub pitaja."

Kawałek smoczego owoca.png Upieczony smoczy owoc - "Pleasantly prepared pitahaya blanca." - "Przyjemnie przygotowana pitaja."

Durian.png Durian - "Aha, the Durio zibethinus. It really does reek." - "Aha, Durio zibethinus. Cuchnie."

Ekstra Śmierdzący Durian.png Ekstra śmierdzący durian - "Cooking this certainly did not improve its odour." - "Upieczenie go nie poprawiło jego woni."

Granat.png Granat -  "Punica granatum. Watery, sweet and a bit sour." - "Punica granatum. Wodnisty, słodki i lekko kwaśny."

Kawałek granatu.png Kawałek granatu - "Haute Cuisine!" - "Wykwintna kuchnia!"

Arbuz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Arbuz - "Citrullus lanatus." - "Arbuz zwyczajny." (nazwa łacińska)

Grillowany Arbuz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Grillowany arbuz - "Beautifully grilled." - "Cudownie grillowany." 

Vegetables ava.png Jedzenie - WarzywaEdytuj

Kukurydza.png Kukurydza - "High in fructose!" - "Bogata we fruktozę!"

Popcorn.png Popcorn - "Popped corn!" - "Strzelająca kukurydza!"

Marchewka.png Marchewka - "Daucus carota. Edible and delicious." - "Daucus carota. Zjadliwa i przepyszna."

Ugotowana marchewka.png Ugotowana marchewka - "Daucus carota, roasted to perfection." - "Daucus carota, perfekcyjnie wypieczona."

Dynia.png Dynia - "Cucurbita pepo" - "Dynia zwyczajna"

Gorąca dynia.png Gorąca dynia - "How did it turn into a pie..." - "Jak zmienić to w ciasto..."

Bakłażan.png Bakłażan - "A nightshade, specifically Solanum melongena." - "Wilcza jagoda, a właściwie Solanum melongena."

Duszony Bakłażan.png Duszony bakłażan - "I present: Braised Solanum melongena." - "Oto: duszona Solanum melongena."

Ugotowana mandragora.png Ugotowana mandragora - "Poor little guy." - "Biedny mały koleżka."

Czerwony grzyb.png Czerwony kapelusz - "Red usually indicates poison." - "Czerwony zazwyczaj oznacza truciznę."

Ugotowany Czerwony grzyb.png Ugotowany czerwony grzyb - "Chemistry has happened." - "Zaszły tu pewne reakcje chemiczne."  

Zielony grzyb.png Zielony kapelusz - "I believe this one is just food" - "Wierzę, że to po prostu jedzenie."

Ugotowany Zielony grzyb.png Ugotowany zielony grzyb - "Chemistry has happened." - "Zaszły tu pewne reakcje chemiczne." 

Niebieski grzyb.png Niebieski kapelusz - "This seems to have medicinal properties." - "Wydaje się, że ma zastosowanie w medycynie."

Ugotowany Niebieski grzyb.png Ugotowany niebieski grzyb - "Chemistry has happened." - "Zaszły tu pewne reakcje chemiczne." 

Ratatuj.pngJedzenie - Potrawy z garnkaEdytuj

Ciasto pudrowe.pngCiasto pudrowe - "The crowning achievement of the agricultural-industrial complex." - "Ukoronowanie osiągnięć kompleksu rolniczo-przemysłowego." 

Bekon z jajkami.png Bekon z jajkami - "My stomach is aching. Blue eggs and bacon!" - "Żołądek mnie boli. Niebieskie jajka i bekon!"

Babeczka z motyla.png Babeczka z motyla - "Who thought butterflies made such nice baked goods? - "Kto by się spodziewał że motyle są takie dobre po upieczeniu?"

Smocze ciasto.png Smocze ciasto - "I do love a nice fruit pie." - Ubóstwiam dobre ciasta owocowe."

Rybne takos.png Rybne takos - "Oh, I do like a spot of spice on my fish." - "Och, uwielbiam ryby ze szczyptą przypraw."

Paluszki rybne.png Paluszki rybne - "Give me some tartar sauce and I'm in heaven." - "Sos tatarski i jestem w niebie."

Dżem.png Dżem - "I'd love some toast to put this jam on. Oh well." - "Marzę o toście, który położyłabym na tym dżemie. O tak."

Kanapka z żabą.png Kanapka z żabą - "Not typically served on a sandwich, but I'll give it a go!" - "Zazwyczaj nie serwuje się jej w kanapce, ale dam jej szansę!"

Koktajl owocowy.png Koktajl owocowy - "What a nice selection of fruit!" - "Co za dobór składników!"

Szynka w miodzie.png Szynka w miodzie - "Honey was the only sweetener I used for this lovely ham." - "Posłodziłam tę niesamowitą szynkę tylko miodem."

Miodowe skrzydełka.png Miodowe skrzydełka - "Bite-sized sweetened meat!" - "Słodkie mięso na raz!"

Szaszłyki.png Szaszłyki - "Meat on a stick, what will I think up next?" - "Mięso na patyku, co jeszcze wymyślę?"

Zupa z mandragory.png Zupa z mandragory - "Mandragora officanarum, prepared as a soup in the name of discovery." - "Mandragora officanarum, podana w zupie jako odkrycie."

Kulki mięsne.png Kulki mięsne - "A pile of processed meat. Who knows what went into this." - "Stosik obrobionego mięsa. Kto wie kto na to wpadł."

Mięsny gulasz.png Mięsny gulasz - "Not quite how mum used to make, but it smells great!" - "Nie jestem pewna jak mama to robiła, ale pachnie wspaniale!"

Potworna lazania.png Potworna lazania - "Lasagna or no, I don't think it's safe to eat this." - "Lazania czy nie, nie sądzę żeby jedzenie tego było bezpieczne."

Pierogi.png Pierogi - "A wonderfully bland dumpling." - "Fenomenalnie słodkie pierogi!"

Dyniowe ciastko.png Dyniowe ciastko - "Pumpkin biscuits, goody!" - "Dyniowe ciasteczka, świetnie!"

Ratatuj.png Ratatuj - "Nicoise, so nutritious!" - "Nicejska, jaka pożywna!"

Nadziewany Bakłażan.png Nadziewany Bakłażan - "I've cooked this aubergine and packed it with other comestibles." - "Ugotowałam bakłażana i nafaszerowałam go innymi produktami spożywczymi."

Cukierki.png Cukierki - "I don't much care for sweets, but... desperate times." - "Nie lubię cukierków, ale... potrzebuję ich."

Obiad z Indyka.png Obiad z Indyka - "What a nice roast." - "Dobrze upieczony."

Gofry.png Gofry - "Salutations, waffles." - "Baczność, gofry."

Unagi.png Unagi - "A common way to prepare an eel." - "Pospolicie przyrządzony węgorz."

Mokra papka.png Mokra papka - "Oh no. No, no, no. This won't do at all." - "Och, nie. Nie, nie, nie. To nie to."

Guacamole (RoG).pngPanowanie Gigantów (DLC).png Guacamole - "I always make guacamole for science day at the library." - "Zawszę robię guacamole na Dzień Nauki w bibliotece."

Mieszanka podróżna (RoG).pngPanowanie Gigantów (DLC).png Mieszanka podróżna - "Mmmm, natural!" - "Mmm, ekologiczne."

Lód arbuzowy (RoG).pngPanowanie Gigantów (DLC).png Lód arbuzowy - "The melon is entirely encased in an ice lattice." - "Arbuz jest zamknięty w lodowej sieci krystalicznej."

Lody (RoG).pngPanowanie Gigantów (DLC).png Lody - "Nothing like a book and a bowl of ice cream." - "Nic tylko książka i miska lodów."

Ostre Chili (RoG).pngPanowanie Gigantów (DLC).png Ostre Chili - "Chili gives me indigestion." - "Chili przyprawia mnie o niestrawność."

Sałatka z kwiatów (RoG).pngPanowanie Gigantów (DLC).png Sałatka z kwiatów - "Plenty of nutrients!" - "Pełna składników odżywczych!"

Nasiona.png Jedzenie - InneEdytuj

Nasiona.pngNasiona

Nasiona.png Nasiona - "A handful of unidentifiable seeds." - "Garść nieokreślonych nasion."
Ugotowane Nasiona.png Upieczone nasiona - "I've cooked all the life out of them." - "Wygotowałam całe życie z nich."
Carrot Seeds.png Nasiona marchewki - "Seed of Daucus carota." - "nasiona Dacusa carota."
Corn Seeds.png Nasiona kukurydzy - "These maize seeds will grow in many climates." - "Te nasiona kukurydzy wyrosną w wielu warunkach."
Dragon Fruit Seeds.png Nasiona smoczego owocu - "A seed for the magnificently mild Hylocereus undatus." - "Nasiona przepięknego, delikatnego Hylocereus undatus."
Durian Seeds.png Nasiona duriana - "Even the seeds of the Durio zibethinus smell a bit." - "Nawet nasiona Durio zibethinus mają straszny odór."
Eggplant Seeds.png Nasiona bakłażana - "Seed of aubergine." - "Nasiona bakłażana."
Pomegranate Seeds.png Nasiona granatu - "Seeds of Punica granatum, separated from their arils." - "Nasiona Punica granatum oddzielone z osnówki."
Pumpkin Seeds.png Nasiona dyni - "Pepitas." - "Pepitas"
Nasiona arbuza.png Nasiona arbuza - "It's a seed." - "To są nasiona."

Jajko.png Jajko - "It is unfertilized." - "Jest niezapłodnione."

Ugotowane jajko.png Usmażone jajko - "If only I had some toast." - "Gdybym miała jakiś tost."

Zgniłe jajo.png Zgniłe jajo - "How unappetizing." - "Jak nieapetycznie."

Jajo Wysokiego Ptaka.png Jajo wysokiego ptaka - "It requires incubation." - "Wymaga inkubacji."

Ugotowane Jajko Wysokiego Ptaka.png Jajo wysokiego ptaka (upieczone) - "Full of cholesterol." - "Pełne cholesterolu."

Oko Jeleniocyklopa.png Oko Jeleniocyklopa - "I feel a vague sense of accomplished." - "Czuję niewyraźne poczucie zwycięstwa."

Upieczony orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Upieczony orzech brzozowy - "I've cooked the poison out of them." - "Wygotowałam z nich truciznę."

Petals.png Płatki - "I've made some potpourri," - "Zrobiłam potpourri."

Miąższ kaktusa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Miąższ kaktusa - "I'm not sure it's been prepared properly." - "Nie jestem pewna czy został prawidłowo przyrządzony."

Usmażony kaktus (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Grillowany kaktus - "Delightfully devoid of spines." - "Pozbawiony kolców, rozkosznie."

Kwiat kaktusa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiat kaktusa - "Reminds me of Burrows. A favourite at the library." - "Przypomina mi Burrows'a. Najbardziej poczytny w bibliotece."

Porost.png Porost - "This won't last long." - "Nie przetrwa długo."

Miód.png Miód -  "A sweetened plant nectar." - "Osłodzony nektar roślinny."

Skrzydła motyla.png Skrzydła motyla - "Wings from a captured butterfly." - "Skrzydła pochodzące od złapanego motyla."

Masło.png Masło - "Lepidopterous lipids?" - "Motyla wydzielina?"

Elektryczne mleko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Elektryczne mleko - "Tantalizing!" - "Kusi!"

Zgnilizna.png Zgnilizna -  "It is heavy with bacteria." - "Pełne bakterii."

Icon Science.pngNaukaEdytuj

Maszyna nauki.png Maszyna nauki - "It's a research station. I can learn new things with it." - "To jest stacja badań. Mogę nauczyć się nowych rzeczy razem z nią."

Spalona maszyna nauki (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona maszyna nauki - "I can't learn anything from a carbonized research station." - "Niczego się nie nauczę ze zwęglonej stacji badawczej."

Silnik alchemiczny.png Silnik alchemiczny -  "It's a research station. I can learn new things with it." - "To jest stacja badań. Mogę nauczyć się nowych rzeczy razem z nią."

Spalony silnik alchemiczny (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony silnik alchemiczny - "I can't learn anything from a carbonized research station." - "Niczego się nie nauczę ze zwęglonej stacji badawczej."

Zimometr.png Termometr - "Measure before you act." - "Zmierz, zanim coś zrobisz."

Spalony zimometr (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony zimometr - "I can't read any measurements from that husk." - "Nie mogę odczytać pomiarów z tych zgliszczy."

Deszczomierz.png Deszczomierz - "Measure before you act." - "Zmierz, zanim coś zrobisz."

Spalony deszczomierz (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony deszczomierz - "I can't read any measurements from that husk." - "Nie mogę odczytać pomiarów z tych zgliszczy."

Piorunochron.png Piorunochron - "Highly conductive!" - "Wysoce przewodzący!"

Piorunochron.png Piorunochron (naładowany) - "Radiant electrical energy." - "Promieniująca energia elektryczna!"

Proch Strzelniczy.png Proch strzelniczy - "Knowledge is power!" - "Wiedza to potęga!"

Tranzystor (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Tranzystor - "This is quite advanced technology." - "To już prawie zaawansowana technologia."

Strażak (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Strażak

Strażak (włączony) - "Pitch that ice!" - "Rzuć tym lodem!"
Strażak (wyłączony) - "Nothing to see here." - "Nie ma tu nic wartego uwagi."
Strażak (niski poziom paliwa) - "Fuel's getting low." - "Poziom paliwa spada."

Icon Fight.pngWalkaEdytuj

Włócznia.png Włócznia - "Ancient weapons technology." - "Antyczna technologicznie broń."

Kolec macki.png Kolec macki - "It's pointy and slimy." - "Jest ostry i śliski."

Gwiazda poranna (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Gwiazda poranna - "I wonder if it's named for Venus?" - "Ciekawi mnie czy została tak nazwana po Wenus?"

Berło tornad (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Berło tornad - "I've never seen a weather vane employed as a weapon." - "Nigdy nie widziałam wiatrowskazu jako broni."

Mięsna maczuga.png Mięsna maczuga -  "I'm not sure this was the most efficient use of resocures." - "Nie jestem pewna czy to jest najefektywniejsze wykorzystanie surowców."

Bumerang.png Bumerang - "It's a flat aerofoil." - "To płaski płat."

Bumerang.png Bumerang (uderza postać) -  "I misjudged the timing of its return." - "Źle osądziłam czas jego powrotu."

Dmuchawka.png Dmuchawka -  "Improvised missile device." - "Improwizowany pocisk."

Usypiająca strzałka.png Usypiająca strzałka -  "Improvised tranquilizer device." - "Improwizowane urządzenie do usypiania."

Podpalająca Strzałka.png Podpalająca Strzałka -  "Improvised inflammatory device." - "Improwizowane urządzenie zapalne."

Kask futbolowy.png Kask futbolowy - "I don't like sports." - "Nie lubię sportów."(ogólny)

Trawiasta zbroja.png Trawiasta zbroja - "Surprisingly effective with enough layers." - "Zaskakująco skuteczna, z dużą ilością warstw."

Drewniana Zbroja.png Drewniana zbroja - "Crude plate mail cobbled together from log sections." - "Surowe płyty sklecone razem z kawałków bali."

Marmurowa zbroja.png Marmurowa zbroja -  "An interesting choice of materials." - "Ciekawy dobór materiałów."

Zbroja z łusek (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Zbroja z łusek - "Pyrotechnic armour!" - "Pirotechniczna zbroja!"

Pszczela mina.png Pszczela mina - "It buzzes when I shake it" - "Bzyczy gdy tym potrząsnę."

Zębowa Pułapka.png Zębowa Pułapka - "It's covered with a thin film of canine digestive fluid." - "To jest pokryte cienką warstwą płynów pokarmowych psów."

Ślimaczy hełm.png Ślimaczy hełm - "It provides protection." - "Zapewnia ochronę."

Ślimacza zbroja.png Ślimacza zbroja - "It is quite capacious." - "Jest dość pojemna." 

Icon Build.pngStrukturyEdytuj

Doniczkowa paproć.png Doniczkowa paproć - "A potted plant." - "Roślina doniczkowa."

Łuskowa skrzynia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Łuskowa skrzynia - "Scales! Scales are the winner!" - "Łuski! Łuski zwyciężają!"

Skrzynia.png Skrzynia

Skrzynia - "A storage chest." - "Skrzynka do przechowywania."
Skrzynia (pełna) - "It's full." - "Pełna."
Skrzynia (niemożność włożenia danego przedmiotu, np. plecaka) - 

Spalona skrzynia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona skrzynia - "It was once a storage chest." - "Kiedyś to była skrzynka."

Tabliczka.png Tabliczka

Tabliczka - "A navigatnionaly aid." - "Pomoc w nawigacji."

Spalona tabliczka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona tabliczka - "Not much of an aid now." - "Teraz nie jest bardzo pomocna."

Ul.png Ul

Ul - "A crude apiary." - "Surowa pasieka."
Ul (po zaatakowaniu go) - 

Bee Box1.png Ul (mnóstwo miodu) - "I can harvest honey from it." - "Mogę zebrać stąd miód."

Bee Box2.png Ul (trochę miodu) - "I can harvest honey from it." - "Mogę zebrać stąd miód."

Ul.png Ul (bez miodu) - "It's devoid of honey." - "Brak w nim miodu."

Spalony ul (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony ul - "Poor bees!" - "Biedne pszczoły!"

Klatka na ptaki.png Klatka na ptaki

Klatka na ptaki - "This will safely contain one avian specimen." - "To może bezpiecznie przechować jeden okaz ptaka."
Klatka na ptaki (zajęta) - "He is contained." - "Jest zajęta."
Klatka na ptaki (ze śpiącym ptakiem) - "Shhhhh!" - "Ciiiii!"

Chlew.png Chlew

Chlew - "The pig creatures have such prosaic taste in architecture." - "Świńskie kreatury mają prozaiczny smak architektury."
Chlew (zajęty, z zapalonym światłem) - "I wonder what they do in there." - "Ciekawe co one tam robią."
Chlew (zajęty, ze zgaszonym światłem) - "That was quite rude." - "To było bardzo niegrzeczne."

Spalony chlew (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony chlew - "The house had no fire-prevention system." - "Ten dom nie był zabezpieczony przed ogniem."

Mury

Mur z trawy.png Mur z trawy (w ekwipunku) - "Hay bales." - "Bele siana."

Mur z trawy.png Mur z trawy (postawiony) - "I don't trust that wall." - "Nie ufam tej ścianie."

Mur z trawy.png Mur z trawy (spalony) - "I don't trust that wall." - "Nie ufam tej ścianie."

Drewniany mur.png Drewniany mur (w ekwipunku) - "Deployable pickets." - "Przenośne paliki."

Drewniany mur.png Drewniany mur (postawiony) - "That offers some protection." - "To oferuje trochę ochrony."

Drewniany mur.png Drewniany mur (spalony) - "That offers some protection." - "To oferuje trochę ochrony."

Kamienny mur.png Kamienny mur (w ekwipunku) - "I'm not sure why I can carry so many of these." - "Nie jestem pewna jak mogę nieść ich tak dużo."

Kamienny mur.png Kamienny mur (postawiony) - "That is quite secure." - "Całkiem niezła ochrona."

Podłogi

Darń Leśna.png Murawa - "The ground. You step on it." - "Podłoże. Stąpasz po nim."

Icon Refine.pngMateriałyEdytuj

Lina.png Lina - "A short length of strong hemp rope." - "Krótki skrawek silnej konopianej liny."

Deska.png Deski - "Roughly hewn wood boards." - "Grubo krojone deski."

Kamienny blok.png Kamienne bloki - "Some smoothed rock slabs." - "Trochę wygładzonych kamieni."

Papirus.png Papirus - "Thin sheets of cellulose and lignin." - "Cienkie arkusze celulozy i ligniny."

Fioletowy klejnot.png Fioletowy klejnot - "It gives off a strange aura" - "Wytwarza dziwną aurę."

Koszmarne paliwo.png Koszmarne paliwo - "Ectoplasmic residue" - "Pozostałości ektoplazmy."

Icon Magic.pngMagiaEdytuj

Mięsna Kukła.png Mięsna kukła - "How very pagan." - "Jakież to pogańskie."

Spalona mięsna kukła (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona mięsna kukła - "It has been smote." - "Został ukarany." 

Presticylindrator.png Presticylindrator - "I think the hat collects energy from the air." - "Myślę, że kapelusz czerpie energię z powietrza."

Spalony presticylindrator (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony presticylindrator - "It won't be collecting any energy now." - "Teraz nie będzie czerpać energii."

Manipulator cienia.png Manipulator cienia - "Perhaps I have gone too far." - "Chyba posunęłam się za daleko."

Spalony manipulator cienia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony manipulator cienia  - "An omen." - "To znak."

Fletnia Pana.png Fletnia Pana - "Hollow reeds with harmonic resonance." - "Puste stroiki z harmonijnym rezonansem."

Stary dzwonek (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Stary dzwonek - "Quiet! This is a library!" - "Sza! Tu jest biblioteka!"

Mroczna latarnia.png Mroczna latarnia - "Curiously luminescent." - "Ciekawie się świeci."

Zbroja nocy.png Zbroja nocy - "Protective shroud which transfers attacks to another dimension." - "Osłona, która przenosi ataki do innego wymiaru."

Miecz nocy.png Miecz nocy - "Transdimensional weaponry." - "Międzywymiarowa broń."

Człowiek Orkiestra.png Człowiek orkiestra - "An impressive improvement to the traditional pipe and tabor" - "Imponujący postęp od tradycyjnej piszczałki i bębenków."

Nietoperza pałka.png Nietoperza pałka - "Interesting. This weapon appears to be alive." - "Interesujące. Ta broń wydaje się być żywa."

Pas głodu.png Pas głodu - "A disgusting and magical garment." - "Obrzydliwa i magiczna część garderoby."

Amulet wskrzeszenia.png Amulet wskrzeszenia - "A relict from another time" - "Relikt z innej epoki."

Chłodny amulet.png Chłodny amulet - "The gem appears to be sucking energy out anything it touches" - "Klejnot wydaje się wysysać energię z wszystkiego co dotknie."

Koszmarny amulet.png Koszmarny amulet - "I can almost sense it beckoning to something" - "Mogę prawie wyczuć jak kiwa się do czegoś."

Płomienne berło.png Płomienne berło - "Some kind of fire-throwing contraption." - "Miotające płomieniami ustrojstwo."

Lodowe berło.png Lodowe berło - "Some kind of ice-throwing contraption." - "Miotające lodem ustrojstwo."

Teleportacyjne berło.png Teleportacyjne berło - "The gem appears to focus the nightmare fuel." - "Klejnot wydaje się skupiać na koszmarnym paliwie."

Ognisko teleportacji.png Ognisko teleportacji - "It looks to be ready." - "Wygląda na gotowy."

Ognisko teleportacji.png Ognisko teleportacji (nieaktywne) - "I don't think it's powered yet." - "Nie sądzę, że już jest gotowy."

Słupek ogniska teleportacji (bez kryształu)- "These hold gems." - "One trzymają kryształy."

Słupek ogniska teleportacji (z kryształem)- "What a strange effect." -"Co za dziwny efekt."

Icon Dress.pngUbraniaEdytuj

Przybory do szycia.png Przybory do szycia - "A simple implement for domestic tasks." - "Proste narzędzie do prac domowych."

Wianek.png Wianek - "How celebratory." - "Jak świątecznie."

Królicze nauszniki.png Królicze nauszniki - "Poor Leporidae. At least my ears won't get cold." - "Biedne zającowate. Przynajmniej nie będzie mi zimno w uszy."

Słomiany kapelusz.png Słomiany kapelusz - "This will offer some protection from the sun." - "To zaoferuje trochę ochrony przed słońcem."

Lodowa kostka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lodowa kostka - "A perfect cube of ice." - "Idealna kostka lodu."

Modny melon (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Modny melon - "That's certainly one thing you could do with a watermelon." - "To z pewnością jedna z tych rzeczy, które możesz zrobić z arbuza."

Bawoli kapelusz.png Bawoli kapelusz - "This hat is hidious." - "Ten kapelusz jest wstrętny."

Pajęczy kapelusz.png Pajęczy kapelusz - "With this I should be able to exert psionic control over the spiders." - " Z tym powinnam móc przejąc psioniczną kontrolę nad pająkami."

Oczna parasolka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Oczna parasolka - "The cornea must be quite water-reppelant." - "Jego rogówka musi być nieprzemakalna."

Krogle (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Krogle - "Ah, to look through another creatures, uh nose!" - "Ach, patrzeć poprzez nos innego, uh stworzenia!"

Kapelusz pszczelarza.png Kapelusz pszczelarza -  "Appropriate protectiove equipment is must!" - "Właściwa ochrona to mus!"

Kapelusz z piór.png Kapelusz z piór - "Not quite the genuine article, but I might fool some birds." - "Fałszywy, ale powinno mi się udać zwabić kilka ptaków."

Krzaczasty kapelusz.png Krzaczasty kapelusz - "Camouflage." - "Kamuflaż."

Czapka zimowa.png Czapka zimowa - "I knit it myself." - "Wydziergałam go sobie."

Czapka z kociszopa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Czapka z kociszopa - "Not quite like Crockett's, but it'll do." - "Nie tak jak Crockett'a, ale może być."

Tam O' Shanter.png Tam O' Shanter - "Should auld acquaintance be forgot?" - "Miałabym zapomnieć dawnego przyjaciela?"

Cylinder.png Cylinder - "How bourgeois." - "Cóż za burżuazja."

Kapelusz przeciwdeszczowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kapelusz przeciwdeszczowy - "I hate when my hair gets wet." - "Nienawidzę mieć mokrych włosów."

Płaszcz przeciwdeszczowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Płaszcz przeciwdeszczowy - "Totally non-porous." - "Całkowicie szczelny."

Wytworna kamizelka.png Wytworna kamizelka - "This vest screams «stylish, but well-read»." - "Ta kamizelka wręcz krzyczy «stylowa, ale oczytana»."

Letnia kamizelka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Letnia kamizelka - "It'll keep me moderately cold." - "Utrzyma mnie we względnym chłodzie."

Kwiecista koszula (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiecista koszula - "I prefer tweed." - "Wolę tweedowe."  

Przewiewna kamizelka.png Przewiewna kamizelka - "Durable outerwear" - "Trwała odzież."

Puchowa kamizelka.png Puchowa kamizelka - "Ample protection against the elements." - "Pokaźna ochrona przed żywiołami."

Kurtka hibernująca (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kurtka hibernująca - "Whatever it was, its pelt makes for a fine garment." - "Cokolwiek by to nie było, jego futro stanowi świetny element garderoby."

Laska.png Laska - "I'm not rabologist." - "Nie jestem kolekcjonerką lasek." 

Icon Starożytne.pngStarożytneEdytuj

Żółty amulet.png Amulet magiluminescencji - "This amulet is glowing at the mid 530 nanometer wavelength." - "Ten amulet świeci w połowie długości fali 530 nanometrów."

Amulet Konstruowania.png Amulet konstruowania - "I don't know what is it." - "Nie wiem co to jest."

Amulet grabieży.png Amulet leniwego zbieracza - "The gem fades with each use. " - "Klejnotu ubywa po każdym użyciu."

Pomarańczowe berło1.png Berło leniwego podróżnika - "Handy over small distances." - "Poręczne na małych dystansach."

Gwiezdne berło.png Gwiezdne berło - "Luckily the star is a manageable size." - "Na szczęście gwiazda ma rozsądny rozmiar."

Star Stafflight.png Gwiazda - "Perhaps a larger staff would summon a larger star." - "Byś może większe berło mogłoby przywołać większą gwiazdę."

Berło Dekonstrukcji.png Berło dekonstrukcji - "It appears to rewind time on a object." - "Wydaje się, że cofa czas na danym obiekcie."

Siekierokilof.png Siekierokilof -  "Quite functional, it operates as both an axe and a pickaxe." - "Bardzo funkcjonalny, działa zarówno jako siekiera jako i kilof."

Tulecytowa korona.png Tulecytowa korona - "A bit gaudy for my tastes, but it seems useful." - "Lekko tandetna jak dla mnie, ale wydaję się pożyteczna."

Tulecytowa maczuga.png Tulecytowa maczuga - "I could hit things with this." - "Mogłabym ranić rzeczy z tym."

Tulecytowa zbroja.png Tulecytowa zbroja - "A hardy Thulecite armor." - "Twarda tulecytowa zbroja."

Houndius Shootius.png Tulecytowy strażnik - "I'll need to place this." - "Muszę to umieścić."

Houndius Shootius.png Tulecytowy strażnik (umieszczony) - "The magic of two beast has been concentrated by the thulecite." - "Magia dwóch bestii skupiona za pomocą tulecytu."

Tulecytowy medalion.png Tulecytowy medalion

Tulecytowy medalion (spokojny, poza ruinami) - "There doesn't seem to be an ectoplasmic vapor around here." - "Zdaje mi się, ze tu nie ma żadnych oparów ektoplazmy."
Tulecytowy medalion (ostrzeżenie) - "The levels of ectoplasmic residue seem to be at their lowest." - "Poziom pozostałości ektoplazmy wydaje się być najniższy."
Tulecytowy medalion (przybywa magii) - "There is very little ectoplasmic residue vapor." - "Jest tu bardzo mało oparów pozostałości ektoplazmy."
Tulecytowy medalion (ustabilizowany) - "Levels of ectoplasmic residue seem to be increasing." - "Poziom pozostałości ektoplazmy wydaje się być wysoki."
Tulecytowy medalion (magia zanika) - "Levels of ectoplasmic residue are high but seem to be decreasing." - "Poziom pozostałości ektoplazmy jest wysoki, ale wydaje się być opadać."
Tulecytowy medalion (wyciszony) - "There doesn't seem to be any ectoplasmic vapor around here." - "Nie ma tu żadnych oparów ektoplazmy." 

Sterta książek.pngKsiążki Edytuj

O mackach.pngKsiążka "O mackach"- "Hard to put this one down. It's gripping, frankly." - "Ciężko ją odłożyć. Jest wciągająca i bezpośrednia."

Zastosowanie ogrodnictwa.pngKsiążka "Zastosowanie ogrodnictwa"- "Died plants tied together to help me help alive plants." - "Martwe rośliny związane razem by pomóc mi ożywić inne rośliny."

Pożoga.pngKsiążka "Koniec jest bliski!"- "What could possibly go wrong?" - "Co może pójść nie tak?"

Opowieści na dobranoc.pngKsiążka "Opowieści na dobranoc"- "Warm milk in book form." - "Ciepłe mleko w formie książki."

Ptaki świata.pngKsiążka "Ptaki świata"- "The expurgated version, but it has my favourite Megascops kennicottii." - "Ocenzurowana, ale opisuje mojego ulubionego Syczka zachodniego."

Obserwująca roślina.pngNatura - RoślinyEdytuj

Evergreen.png Świerk

Świerk - "A generically coniferous tree." - "Ogólnie iglaste drzewo."
Świerk (ścięty) - "It has been harvested." - "Zostało już ścięte."
Świerk (podpalony) -  "The tree is burning." - "Płonące drzewo."
Świerk (spalony) - "A carbonized tree." - "Zwęglone drzewo."

Kłody drewna.png Kłody drewna - "An axial section of tree trunk." - "Osiowy trzon drzewa."

Węgiel drzewny.png Węgiel drzewny - "It's mostly carbon and ash." - "Jest to głownie węgiel i popiół."

Szyszka.png Szyszka - "Confer seeds encased in a mature strobilus." - "Nasiona drzewa iglastego zamknięte w dojrzałym skrzypie."

Szyszka.png Szyszka (zasadzona) - "Conifer seeds approaching maturity." - "Nasiona drzewa iglastego dojrzewają."

Guzowate drzewo.png Guzowate drzewo

Guzowate drzewo - "This genus seems to lack reproductive capabilities." - "te wydają się nie mieć możliwości rozmnażania." 
Guzowate drzewo (ścięte) - "It has been harvested." - "Zostało już ścięte."
Guzowate drzewo (podpalone) - "The tree is burning." - "Płonące drzewo."
Guzowate drzewo (spalone) - "A carbonized tree." - "Zwęglone drzewo."

Drzewo liściaste (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Drzewo liściaste

Drzewo liściaste - "Fagales of some kind. It bears fruit when fully grown." - "Rodzaj bukowca. Gdy w pełni urośnie wyda swoje owoce."
Drzewo liściaste (ścięte) - "It has been harvested." - "Zostało już ścięte."
Drzewo liściaste (podpalone) - "The tree is burning." - "Płonące drzewo."
Drzewo liściaste (spalone) - "A carbonized tree." - "Zwęglone drzewo."

Orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzech brzozowy - "Deciduous seeds encased in a Pericarp." - "Nasiona liściastych zamknięte w owocni."

Orzech brzozowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzech brzozowy (zasadzony) - "Deciduous seeds approaching maturity." - "Dojrzewająca sadzonka liściastego."

Kolczaste drzewo.png Kolczaste drzewo

Kolczaste drzewo - "A mangal rhizophora." - "Mangrowiec czerwony."
Kolczaste drzewo (ścięte) - "It has been felled." - "Zostało ścięte."
Kolczaste drzewo (podpalone) - "Combustion!" - "Pali się!"
Kolczaste drzewo (spalone) - "A carbonized mangrove." - "Zwęglony mangrowiec."

Marmurowe drzewo 2.png Marmurowe drzewo

Marmurowe drzewo - "Amazing. A tree made entirely of marble." - "Niesamowite. Drzewo zrobione w całości z marmuru."

Całkowicie normalne drzewo.png Całkowicie normalne drzewo

Całkowicie normalne drzewo - "Animal or vegetable?" - "Zwierzę czy warzywo?"

Żywa kłoda.png Żywa kłoda - "This log is special." - "To jest wyjątkowa kłoda."

Sapling1.png Sadzonka

Sadzonka - "It's a small tree." - "To jest małe drzewo."
Sadzonka (zebrana) - "Odd. I thought that would have killed it." - "Dziwne. Czuję się jakbym ją zabiła."
Sadzonka (podpalona) - "Combustion!" - "Pali się!"

Sadzonka.png Sadzonka (wykopana) -  "It requires soil to grow." - "Potrzebuje ziemi by urosnąć."

Spalona sadzonka (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona sadzonka - "The heat's gotten to it." - "Gorąc dopadł ją."

Patyki.png Patyki - "Some small twigs." - "Trochę małych patyków."

Trawa w ziemi.png Trawa

Trawa - "A cluster graminoid stalks." - "Łodygi Cluster Graminoid."
Trawa (zebrana) - "I think it will grow back." - "Myślę, że wkrótce odrośnie."
Trawa (jałowa) - "It needs poop." - "Potrzebuje kupy."
Trawa (podpalona) - "Combustion!" - "Pali się!"

Sadzonka trawy.png Sadzonka trawy - "It requires soil to grow." - "Potrzebuje ziemi by odrosnąć."

Ścięta trawa.png Ścięta trawa - "Some grass cuttings." - "Trochę ściętej trawy."

Spalona trawa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona trawa - "It can't survive in this hot climate." - "Nie może przetrwać w tak upalnym klimacie."

Berry bushtrans.png Krzak jagodowy

Krzak jagodowy - "It's an Ardisia crenata bush." - "To krzak Ardisi drzewiatej."
Krzak jagodowy (zebrany) - "The berries are growing back, slowly."- "Jagody rosną powoli."
Krzak jagodowy (jałowy) - "It will require an intervention." - "Potrzebuje interwencji."

Krzak jagodowy.png Krzak jagodowy (wykopany) - "It requires soil to grow." - "Potrzebuje ziemi by odrosnąć."

Uschnięty krzak jagodowy (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Uschnięty krzak jagodowy - "Ardisia crenata don't do well in extreme heat." - "Ardisia crenata nie radzi sobie w ekstremalnych temperaturach."

Kolczasty krzak.png Kolczasty krzak

Kolczasty krzak - "A cluster of brambles." - "Wiązka cierni."
Kolczasty krzak (w trakcie zbioru) - "Picking brambles is dangerous." - "Zbieranie cierni jest niebezpieczne." 
Kolczasty krzak (zebrany) - "It requires soil to grow." - "Wymaga gleby, by rosnąć." 
Kolczasty krzak (podpalony) - "Combustion!"- "Pali się!"

Trzcina.png Trzcina

Trzcina - "A group of juncaceae graminoids." - "Grupa sitowatych graminoidów."
Trzcina (zebrana) - "I belive they shall grow back." - "Wierzę, ze powinna odrosnąć."
Trzcina (podpalona) - "Combustion!" - "Pali się!"

Cięta trzcina.png Cięta trzcina - "Some rush cuttings."- "Trochę ściętego sitowia."

Wabiąca roślina.png Wabiąca roślina

Wabiąca roślina - "An invasive plant species." - "Inwazyjny gatunek roślin."

Mięsista bulwa.png Mięsista bulwa - "Now I can move this plant as I wish." - "Teraz mogę przesuwać tą roślinę jak sobie życzę."

Obserwująca roślina.png Obserwująca roślina - "I believe they are controlled by the larger plant." - "Wierzę, że są kontrolowane przez większą roślinę."

Mandragora.png Inne rośliny

Kaktus 2.png Panowanie Gigantów (DLC).png Kaktus - "A young barrel cactus." - "Młody kaktus o beczkowatym wyglądzie."

Zebrany kaktus (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kaktus (zebrany) - "Desperate times, desperate measures." - "Drastyczne czasy, drastyczne działania."

Bagienna roślina.png Bagienna roślina - "A swamp-dwelling rhizome." - "Rosnące na bagnach kłącze."

Kwiaty.png Kwiaty - "It's a wildflower. I'm unfamiliar with the species." - "To dziki kwiat. Nie znam jego gatunku."

Zły kwiat.png Złe kwiaty - "It's not often one sees a flower with such a powerful aura." - "Niezbyt często widzi się kwiat, który ma tak silną aurę."

Mroczne płatki.png Mroczne płatki - "Interesting, these petals seem to have a mind of their own." - "Ciekawe, te płatki wydają się mieć własny umysł."

Marchewka.png Marchewka (zasadzona) - "Daucus caroto is a root vegetable."  - "Dacus caroto jest warzywem korzeniowym."

Zielone grzybowe drzewo.png Grzyby

Red Mushroom1.png Czerwony grzyb - "It's a fungus." - "To jest grzyb."

Red Mushroom1.png Czerwony grzyb (schowany) - "It is dormant this time of day" - "Jest w stanie uśpienia o tej porze dnia."

Czerwony grzyb.png Czerwony grzyb (zebrany) - "It requires hydration before it will fruit again" - "Wymaga nawilżenia zanim zaowocuje ponownie."

Green Mushroom1.png Zielony grzyb - "It's a fungus." - "To jest grzyb."

Green Mushroom1.png Zielony grzyb (schowany) - "It is dormant this time of day" - "Jest w stanie uśpienia o tej porze dnia."

Zielony grzyb.png Zielony grzyb (zebrany) - "It requires hydration before it will fruit again" - "Wymaga nawilżenia zanim zaowocuje ponownie."

Blue Mushroom1.png Niebieski grzyb - "It's a fungus." - "To jest grzyb."

Blue Mushroom1.png Niebieski grzyb (schowany) - "It is dormant this time of day" - "Jest w stanie uspienia o tej porze dnia."

Niebieski grzyb.png Niebieski grzyb (zebrany) - "It requires hydration before it will fruit again" - "Wymaga nawilżenia zanim zaowocuje ponownie."

Roślina na działce - "It's a... plant. Of some kind." - "To jest.. roślina. Jakiegoś rodzaju."

Roślina na działce (rośnie) - "It is not yet ready for harvest." - "Nie jest jeszcze gotowa do zebranie."

Statua Harfy2.pngNatura - ObiektyEdytuj

Gniazdo pszczół.png Ul

Ul - "The natural home of the bee." - "To jest naturalny dom pszczół."

Gniazdo zabójczej pszczoły.png Gniazdo zabójczej pszczoły - "I had better keep my distance." - "Powinnam zachować dystans."

Plaster miodu.png Plaster miodu - "Beeswax used for storing honey." - "Pszczeli wosk stosowany do przechowywania miodu."

Hound Mound.png Kopiec Psów Gończych

Kopiec Psów Gończych - "Those bones are foreboding" - "Te kości przywołują złe wspomnienia."

Kości2.png Kości - "Creepy." - "Odrażające."

Odłamki kości (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Odłamki kości - "Remnants of a life well lived." - "Pozostałości po dobrze przeżytym życiu."

Psi ząb.png Psi ząb - "Made of calcum and brimstone." - "Zrobiony z wapnia i siarki."

Gniazdo wysokiego ptaka.png Gniazdo wysokiego ptaka

Gniazdo wysokiego ptaka (puste) - "The nest is empty." - "Gniazdo jest puste."
Gniazdo wysokiego ptaka (z jajkiem) - "That is quite in egg!" - "Coś jest w jajku!"

Pęknięte Jajo Wysokiego Ptaka.png Wykluwanie jaja wysokiego ptaka

Jajo - "It requires incubation." - "Wymaga inkubacji."
Jajo (zimne) - "You will catch your death of cold." - "Umrzesz z wyziębienia."
Jajo (gorące) - "Exposure to temperature extremes may result in death." - "Wystawienie na wysokie temperatury może poskutkować śmiercią."
Jajo (wiele czasu do wyklucia) - "A watched pot never boils." - "Pilnowane jajko nigdy się nie zagotuje."
Jajo (mało czasu do wyklucia) - "We shall soon reap the fruits of our labours." - "Wkrótce zerwiemy owoce naszej pracy."

Pusty pień (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Pusty pień

Pusty pień - "An excellent hollow for a den." - "Dziupla idealna na gniazdo."
Pusty pień (opuszczony) - "Looks used up." - "Wygląda na zużyty."

Skała bez krzemienia.png Skały

Skała saletra.png Skała -  "A large sedimentary rock." - "Duże skały osadowe."

Kamień.png Kamienie - "A handful of assorted rocks." - "Kilka różnorodnych kamieni."

Krzemień.png Krzemień - "A hard nodule of quartz." - "Twarda bryłka z kwarcu."

Saletra.png Saletra - "Also known as salpeter." - "Znana również jako saletra."

Marmur.png Marmur - "A statuesque rock." - "Posągowa skała."

Bazalt.png Bazalt - "Material of great density!" - "Materiał o wielkiej gęstości!"

Lodowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lodowiec - "A small block of extremely dense ice." - "Mała bryła niesamowicie gęstego lodu."

Stopiony lodowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Stopiony lodowiec - "It must have melted due to its small size." - "Musiał się stopić bo był niewielki."

Lód (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Lód - "Solid state of water." - "Stan stały wody."

Samorodek złota.png Samorodek złota - "A small lump of gold. Atomic number 79." - "Mała bryłka złota. Liczba atomowa 79."

Grób.png Nagrobki

Grób2.png Nagrobek (1) - "It says milk. Eggs. Bacon." - "Głosi: "Mleko, Jajka, Bekon."

Grób3.png Nagrobek (2) - "Here lies some guy. Blah blah blah." - "Tu leży jakiś koleś. Bla bla bla."

Grób5.png Nagrobek (3) - "Hey, that's my name!" - "Hej to moje imię!"

Grób4.png Nagrobek (4) - "This headstone is blank." - "Ten nagrobek jest pusty."

Mound.png Grób - "A burial mound." - "Kurhan."

Mound.png Grób (rozkopany) - "A desicrated burial mound." - "Zbezczeszczony nagrobek."

Koszmarny pomnik.png Pomniki

Kamień próby.png Kamień wskrzeszenia - "There is something unnatural about that sone." - " Jest coś nie naturalnego w tej skale." 

Harp Statue.png Statua Harfy - "A simple statue." - "Prosta statua."

Marmurowy filar.png Marmurowy filar - "It shows the touch of a Roman artisan.  How amazing." - "Pokazuje kunszt Rzymskich artystów. Niesamowite."

Ślady koalefanta.png Ślady koalefanta

Podejrzany stos ziemi - "Unhygienic!" - "Niehigieniczne!"
Ślady koalefanta - "Animal sign, leading the way." - "Zwierzęcy znak, wskaże mi drogę."
Ślady koalefanta (zgubiony trop) - "The trail is no longer distinguishable." - "Trop nie jest już do odróżnienia."
Ślady koalefanta Panowanie Gigantów (DLC).png (zgubiony trop wiosną) - "The trail's been washed away by the precipitation." - "Trop został zmyty przez opady atmosferyczne."
Ślady koalefanta (podążanie za tropem) -"The appearance of this track indicates recent activity." - "Pojawienie się tego tropu wskazuje na niedawną aktywność."

Kapelusz z piór.png Piórka

Krucze piórko.png Krucze piórko - "Feather of Corvus." - "Pióro wrony."

Karmazynowe piórko.png Karmazynowe piórko - "Feather of Cardinalis." - "Pióro Kardynała."

Lazurowe pióro.png Lazurowe pióro - " It looks like a feather of Caradiralis , but withe." - "Wygląda jak pióro Kardynała, ale jest białe."

Drzwi Maxwella.png Rzeczy

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz - "This runestone has unique geometric properties." - "Ten kamień runiczny ma unikatowe, geometryczne wzory."

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (częściowo złożona) - "The device is in partial state of completion." - "Urządzenie jest częściowo dokończone."

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (zdezaktywowana) - "This machine can be used to travel between worlds." - "To urządzenie może być użyte do podróży między światami."

Wooden Thing.png Drewniana Rzecz (aktywowana) - "This machine can be used to travel between worlds." - "To urządzenie może być użyte do podróży między światami."

Ring Thing.png Pierścieniowata Rzecz - "A torus of alloys and wiring." - "Torus stopów i kabli."

Crank Thing.png Korbowata Rzecz - "It applies basic mechanical principles" - "Dotyczy podstawowych zasad mechanicznych."

Box Thing.png Pudełkowata Rzecz - "An electrical charge regulator." - "Regulator ładunków elektrycznych."

Metal Potato Thing.png Metalowa Okrągła Rzecz - "Neither fully organic nor inorganic!" - "Ani w pełni organiczne ani nieorganiczne!"

Szczęka.png Pozostałe obiekty

Zrujnowany dom.png Zrujnowany dom - "Obviously dilapidated." - "Niewątpliwie zniszczony."

Spalony zrujnowany dom (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalony zrujnowany dom - "On beyond dilapidated." - "Zniszczony nawet bardziej."

Głowa merma.png Głowa merma - "I'm uncertain whether it is rotting or fermenting." - "Nie jestem pewna czy to jest zgniłe czy sfermentowane."

Spalona głowa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona głowa merma - "It's neither rotting nor fermenting now." - "Teraz nie gnije, ani nie fermentuje."

Głowa świni.png Głowa świni - "It's a head on stick." - "To jest głowa na palu."

Spalona głowa (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona głowa świni - "It's the charred remains of a head on a stick." - "Zwęglone resztki na patyku."

Skóra świni.png Skóra świni - "The haunch of a semi-intelligent bipedal pig." - "Biodro półinteligentnej świni na dwóch nogach."

Pig Torch.png Świńska pochodnia - "I wonder how , it's fueled." - "Ciekawi mnie jak jest podsycana."

Kościane Oko.png Kościane oko - "Oculus Mysterium." - "Oculus Mysterium."

Kościane Oko.png Kościane oko (śmierć Chestera, zamknięte) - "The oculus is inactive." - "Oko jest nieaktywne."

Popiół.png Kościane oko (spopielone) - "The eyebone was consumed by fire when I teleported." - "Kościane oko zostało wchonięte przez ogień gdy się teleportowałam."

Kwiat Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiat Glommera - "It's dripping with goo." - "Ocieka kleistą substancją."

Uschnięty kwiat Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kwiat Glommera - "It's gone grey, but it's still dripping." - "Poszarzał, ale ciągle ocieka."

Skrzydła Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Skrzydła Glommera - "The fins of that strange specimen." - "Płetwy tego dziwnego osobnika."

Maź Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Maź Glommera - "It appears to be quite volatile." - "Wydaję się być niestabilna."

Statua Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Statua Glommera (z kwiatem) - "Is it petrified?" - "Czy to jest skamieniałe?"

Statua Glommera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Statua Glommera (bez kwiatu) - "Nope, just a statue." - "Nie, tylko statua."

Pióro puchowe (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Pióro puchowe - "Soft body down! Makes me wish I could sleep." - "Moje ciało wiotczeje! Chciałabym móc spać."

Jajo Gęsiołosia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Jajo Gęsiołosia - "What a marvel!" - "Cud!"

Łuska (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Łuska - "Scales from an insect? Unheard of!" - "owadzie łuski? Nie słyszałem o czymś takim!"

Futro Borsukoniedźwiedzia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Futro Borsukoniedźwiedzia - "My, my! That is thick." - "Moje, moje! To moje futro!"

Króliczy kłębek.png Króliczy kłębek - "They use therir tails to balance." 

Żądło.png Żądło - "It tapers to a sharp point." - "Zwęża się w ostry koniec."

Pęcherz.png Pęcherz - "The stomach of a Culicidae, brimming with blood." - "Brzuch komarowatego, ocieka krwią."

Tunel robaka.png Tunel robaka (zamknięty) - "The sleeping Megadrilacea Oradous." - "To jest śpiąca Megadrilacea Oradous."

Tunel robaka.png Tunel robaka (otwarty) - "Concentric rings of teeth for rapid ingestion." - "Dośrodkowe pierścienie zębów do szybkiego połykania."

Tunel robaka.png Tunel robaka (po odbytej podróży) - "A detailed lesson in biology." - "Szczegółowa lekcja biologi."

Staw żab.png Staw - "A small, but deep freshwater pond." - "Mały, ale głęboki staw z świeżą wodą."

Szkielet.png Szkielet - "Kably well-preserved human skeleton." - "Wyjątkowo dobrze zachowany szkielet człowieka."

Czaszka Webbera (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Czaszka Webbera - "That is a most unusual skull." - "Najbardziej niezwykła czaszka."

Gruczoł pająka.png Gruczoł pająka - "This gland secretes a mildly toxic venom." - "Ten gruczoł wydziela lekko trujący jad."

Jedwab.png Jedwab - "Protein fibre extruded from an arachnid." - "Włókna białkowe wyciskane z pajęczaków."

Gniazdo pająków.png Kokon pająków - "Fascinating. These spiders have a communal hive." - "Fascynujące. Te pająki mają wspólne gniazdo."

Jajo pająka.png Jajo pająka - "A highly portable spider egg sack." - "Nader przenośna sakwa z pajęczymi jajami."

Rabbit Hole.png Nora królika - "It looks like a small animal's burrow." - "Wygląda na małą, zwierzęcą norę." 

Rabbit Hole.png Panowanie Gigantów (DLC).png Nora królika (wiosną) - "I hope the small animal is still all right down there!" - "Mam nadzieję, że to małe zwierzątko wciąż się tam kryje!"

Kretowisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kretowisko - "The tunnel system must be vast!" - "Ten system tunelowy musi być ogromny!"

Bawola Sierść.png Bawola sierść - "Long follicles harvested from the beefalo." - "Długie włosy od bawołów."

Bawoli Róg.png Bawoli róg - "It sounds like beefalo field in there." - "To brzmi jak bawół stojący tutaj."

Kupa.png Gnój - "A quantity of animal feces. How fragrant." - "Ilość zwierzęcych odchodów. Jak pachnąco."

Walrus Camp Winter.png Obóz Morsa (zimą) - "Some kind of temporary habitation." - "Rodzaj mieszkania tymczasowego."

Walrus Camp Winter.png Obóz Morsa (latem) - "It has been deserted for now" - "Jest teraz opuszczony."

Kieł morsa.png Kieł morsa - "This would be usefull, for scrimshaw." - "Byłby użyteczny do stworzenia rzeźby z kości."

Róg kozy woltowej (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Róg kozy woltowej - "There must be something unnatural in the horn." - "Ten róg wydaje się nienaturalny."

Skóra macki.png Skóra macki - "Hmmm, reproductive organs." - "Hmmm, narządy rozrodcze." 

Kłębowisko (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kłębowisko - "A dried collection of plant matter." - "Wysuszona zbieranina materii roślinnej."

Panowanie Gigantów (DLC).png Ślina Muchosmoka (gorąca) - "Its saliva is similar to molten lava." - "Jego ślina jest jak lawa."

Panowanie Gigantów (DLC).png Ślina Muchosmoka (chłodna) - "It's cooled down, almost like basalt." - "Ochłodzona jest prawie jak bazalt."

Robak.pngNatura - JaskinieEdytuj

Zapadlisko zapięczętowane.png Zapadlisko (zasypane) - "The placement of that rock looks intentional." - "Umiejscowienie tej skały wygląda na celowe."

Zapadlisko zapięczętowane.png Zapadlisko (odkopane) - "The subterranean world awaits." - "Podziemny świat czeka."

Lina.png Lina prowadząca na powierzchnię - "Maybe I should go back up for some fresh air." - "Może powinnam wrócić do góry na świeże powietrze."

Grzybowe drzewo.png Niebieskie grzybowe drzewo - "A tree with a fungal parasite." - "Drzewo z grzybowym pasożytem."

Czerwone grzybowe drzewo.png Czerwone grzybowe drzewo - "A red variety of Mycena luxaeterna." - "Czerwona odmiana Myceny luxaeterny."

Zielone grzybowe drzewo.png Zielone grzybowe drzewo - "My world! A huge Mycena silvaelucens." - "Mój świecie! Duża Mycena silvaelucens."

Świecący kwiat.png Świecący kwiat - "You could read by that light." - "Można czytać przy tym świetle."

Świecąca bulwa.png Świecąca bulwa - "Is this animal or vegetable?" - "To jest zwierzę czy warzywo?"

Światło robaka.png Świetlista jagoda - "It's softer than I would've thought." - "Jest gładszy niż mi się wydawało."

Stalagmit1.png Stalagmit - "A strange rock formation." - "Dziwna formacja skały."

Strzelisty stalagmit.png Strzelisty stalagmit - "Another stalagmite." - "Inny stalagmit."

Spilagmite.png Spilagmit - "This is the source of the spider infestation." - "To jest źródło pajęczej inwazji."

Połamane muszle.png Połamane muszle - "Pieces of the broken." - "Połamane kawałki."

Szlam slurtle.png Szlam slurtle - "Their mucus is explosive for some reason." - "Ich wydzielina z jakiegoś powodu jest wybuchowa."

Guano.png Guano - "More metabolic byproduct." - "Bardziej metaboliczny produkt uboczny."

Kopiec Slurtle 2.png Kopiec Slurtle - "A gastropod pod." - "Kopiec brzuchonogich."

RabbitHutch.png Królikarnia - "Sadly, it is just painted to look like a carrot." - "Niestety, to jest tylko pomalowane by wyglądało jak marchewka."

Spalona królikarnia (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Spalona królikarnia - "It didn't even burn like a carrot." - "Nawet nie spłonął jak marchew."

Grota małp jaskiniowych.png Grota małp jaskiniowych - "This appears to be the home of several primates." - "Wygląda na to, że jest to dom ssaków naczelnych."

Jaskiniowa roślinność z plików gry.png Paproć - "I lovely ornamental plant." - "Kocham rośliny ozdobne."

Listowie.png Listowie - "These may have some nutritional value." - "Mogą mieć pewne wartości odżywcze."

Bananowiec jaskiniowy.png Bananowiec jaskiniowy - "The seeds must have fallen down a sinokle." - "Nasiona musiały upaść tu przez zapadlisko."

Tulecytowy mur.pngNatura - RuinyEdytuj

Antyczny pomnik.png Antyczny pomnik - "This seems mystically aligned to the world." - "Zdaje się być mistycznie dopasowany do świata."

Antyczna stacja pseudonauki.png Antyczna stacja pseudonauki - "A monument to some long dead gods." - "Pomnik dla niektórych, już długo nie żyjących bogów."

Broken Altar.png Antyczna stacja pseudonauki (zniszczona) - "A monument to some long dead gods. I believe I can repair this." - "Pomnik dla niektórych, już długo nie żyjących bogów. Wierzę, że mogę to naprawić."

Broken Clockworks1.png Zepsuci mechaniczni - "Clockwork junk." - "Mechaniczne odpady."

Relic Chair.png Relikty - "A relic of an ancient civilization long dead the the revenges of time." - "Relikt antycznej cywilizacji już od dawna wymarłej w zemście czasu." 

Relic Chair.png Relikty (zniszczone) - "A relic of an ancient civilization long dead the the revenges of time. I do believe I can repair this." - "Relikt antycznej cywilizacji już od dawna wymarłej w zemście czasu. Wierzę, że mogę to naprawić." 

Antyczna ruina.png Rumowisko - "With a little elbow grease this could be put into working order." - "Mały wysiłek i poskładam to do kupy."

Róg antycznego strażnika.png Róg antycznego strażnika - "An amazingly large horn. I wonder if the nightmare helped fuel the growth." - "Niesamowicie wielki róg. Ciekawi mnie jak koszmarne paliwo wspomogło jego wzrost."

Skóra ślizgacza.png Skóra ślizgacza - "This must be useful  for something." - "Musi być do czegoś przydatna."

Porost1.png Porost jaskiniowy - "A symbiot! A fungus and a phycobiontic bacteria." - "Symbionit! Grzyb i psycho bioniczna bakteria."

Algi.png Algi - "It is a good thing this algae has no need for photosynthesis." - "Dobrze, że ta alga nie musi dokonywać fotosyntezy."

Ornate Chest.png Zdobiona skrzynia - "An artifact which may contain other artifacts." - "Artefakt, który może zawierać inne artefakty."

Zdobiona skrzynia.png Duża zdobiona skrzynia - "That chest is absolutely marvellous." - "Ta skrzynia jest po prostu wspaniała."

Koszmarne światło.png Koszmarne światło - "The ancients seem to used nightmare fuel to power everything." - "Starożytni chyba używali koszmarnego paliwa do zasilania wszystkiego."

Tulecytowe fragmenty.png Tulecytowe fragmenty - "I could combine these to create a larger piece." - "Powinnam je połączyć by stworzyć większy kawałek."

Tulecyt.png Tulecyt - "These seems to be an interesting, ectoplasmic residue-bearing variety of ziosite." - "Wydaje się być interesującą odmianą zoisytu będącą pozostałościami ektoplazmy."

Tulecytowy mur.png Tulecytowy mur - "A very secure wall." - "Bardzo bezpieczny mur."

Tulecytowy mur.png Tulecytowy mur (w ekwipunku) - "My pockets must be bigger on the inside." - "Moje kieszenie muszą być większe w środku."

Antyczny pomnik głowy- "This seems mystically aligned to the world." - "Zdaje się być mistycznie dopasowany do świata."

Halucynacje.pngStworzenia - PotworyEdytuj

Przekładnie.png Mechaniczni

Mechaniczny skoczek.png Mechaniczny skoczek - "An automatic equine" - "Końsko zautomatyzowany" 

Mechaniczny goniec.png Mechaniczny goniec - "A clockwork clergyman." - "Mechaniczny ksiądz."

Mechaniczna wieża.png Mechaniczna wieża - "A clockwork castle." - "Mechaniczny zamek."

Uszkodzony mechaniczny skoczek.png Uszkodzony mechaniczny skoczek - "It's nightmare fueled surrounding seem to have corrupted its programing." - "Koszmar będący w okolicy, napędzający go wydaje się szkodliwy dla jego oprogramowania."

Uszkodzony mechaniczny goniec.png Uszkodzony mechaniczny goniec - "Such exhilaratingly complex technology." - "Tak radośnie skomplikowana technologia."

Uszkodzona mechaniczna wieża.png Uszkodzona mechaniczna wieża - "It looks like it could break apart at any moment." - "Wygląda jakby miała się rozpaść w każdym momencie."

Psi ząb.png Psy gończe

Pies Gończy.png Pies gończy - "That hound is not domesticated." - "Ten pies nie jest oswojony."

Czerwony pies gończy.png Czerwony pies gończy - "That hound is more dangerous that the others." - "Ten pies jest bardziej niebezpieczny od reszty."

Niebieski pies gończy.png Niebieski pies gończy - "What a strange, cold beast." - "Co za dziwne, zimne stworzenie"

Pajęczy kapelusz.png Pająki

Pająki.png Pająk - "A large, carnivorous arachnid species." - "Duży mięsożerca gatunku pajęczaków."

Pająki.png Pająk (uśpiony) - "They appear to be nocturnal." - "Wiodą nocny tryb życia."

Pająki.png Pająk (martwy) - "He gave his life for his queen." - "Oddał swoje życie dla królowej."

Pająk wojownik 2.png Pająk wojownik - "It appears to be of the warrior caste." - "Wydaje się, ze należy do kasty wojowników."

Pająk wojownik 2.png Pająk wojownik (uśpiony) - "A well deserved rest, no doubt." - "Zasłużył na odpoczynek. Nie mam wątpliwości."

Pająk Jaskiniowy.png Pająk jaskiniowy - "An arachnid with a thick carapace." - "Pajęczak z dużym pancerzem."

Pająk spluwacz.png Pająk spluwacz - "An arachnid that spits projectiles." - "Pajęczak, który pluje swoimi pociskami."

Wiszący Mieszkaniec Głębi.png Wiszący mieszkaniec głębi - "Ah this species of arachnid has adapted to life on the cave ceiling." - "Ah, ten gatunek pajęczaków przystosował się do życia na suficie jaskiń."

Robak.png Robak głębinowy

Robak głębinowy (przynęta) - "Reminds me of the Anglerfish." - "Przypomina mi żabnicę."
Robak głębinowy (na powierzchni) - "Worm attack!" - "Robak atakuje!" 
Robak głębinowy (pod powierzchnią) - "It would be best to stay away from that." - "Najlepiej trzymać się od tego z daleka."

Skóra świni.png Świniopodobne

Merm.png Merm - "A piscean biped!" - "Dwunożna ryba!"

Świniołak.png Świniołak - "It's a lycanthropic pig." - "Świnia likantrop."

Tam O' Shanter.png Morsy

MacTusk.png MacTusk - "Odobenus rosmarus Gaelic variety." - "Odebenus rosmarus odmiana Gaelic"

WeeTusk.png WeeTusk - "The juvenile is not as aggressive." - "Nieletnie nie są agresywne."

Abigail.png Pozostałe potwory

Wypełniacz.pngGrue- "Did you hear that?" - "Słyszałeś to?"

Wypełniacz.pngGrue (zranienie)- "OUCH! Something bit me!" - "AUĆ! Coś mnie ugryzło!"

Wysoki ptak.png Wysoki ptak - "Magnus Avis, fully developed." - "Magnus Avis, w pełni wyposażony."

Krampus.png Krampus - "It's a mythological holiday monster." - "To jest mitologiczny potwór na wakacjach."

Macki.png Macka - "That looks dangerous." - "Wygląda niebezpiecznie."

Bazytoperz.png Bazytoperz - "A flying mammal." - "Latający ssak."

Duch.png Duch - "It must be fake. I don't belive it." - "Musi być fałszywy. Nie wierzę w to."

Ślizgacz.png Ślizgacz -  "A classic example of symbiosis." - "Klasyczny przykład symbiozy."

Orzechowiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Orzechowiec - "Run awaaay!" - "Uciekaaaj!" 

Świnia.pngStworzenia - Zwierzęta neutralneEdytuj

Bawoli Róg.png Bawoły

Bawół.png Bawół - "It looks almost like a Bos Taurus." - "Wygląda jak Bos Taurus."

Bawół.png Bawół (uśpiony) - "It's sleeping." - "Śpi."

Bawół.png Bawół (ogolony) - "It looks cold." - "Wygląda, jakby było mu chłodno."

Bawół.png Bawół (podążający za postacią) - "It appears to be following me." - "Wygląda na to, że za mną podąża."

Ul.png Pszczoły

Pszczoły.png Pszczoła - "Apis mellifera. Quite large!" - "Apis mellifera. Całkiem wielka!"

Pszczoły.png Pszczoła (schwytana) - "It is not pleased." - "Nie jest zachwycona."

Pszczoły.png Pszczoła (w poblizu) - "Stinging nasties!" - "Kąszące paskudy!"

Chlew.png Świnie

Świnia.png Świnia - "A semi-intelligent bipedal pig." - "Półinteligentna świnia chodząca na dwóch nogach." 

Świnia.png Świnia (martwa) -  "Don't worry there are plenty more where that came from." - "To nic takiego, tam skąd przyszła jest więcej takich jak ta."

Króliczy kłębek.png Króliki

Wielki królik.png Wielki królik - "A sentient lagomorph." - "Czuwający zajęczak."

Beardlord.png Beardlord - "A sentient lagomorph." - "Czuwający zajęczak."

Zimowa trąba koalefanta.png Koalefanty

Koalefant.png Koalefant - "Koalefanta Proboscidea" - "Koalefanta Proboscidea."

Zimowy koalefant.png Zimowy koalefant - "Koalefanta Proboscidea in thick winter pelage" - "Koalefanta Proboscidea w grubym owłosieniu."

Róg kozy woltowej (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Koza woltowa

Koza woltowa (RoG).png Koza woltowa - "A variant of Capra aegagrus keen on electricity." - "Rodzaj Capra aegagrus będący zwolennikiem elektryczności."

Koza woltowa (RoG).png Koza woltowa (naładowana) - "Quite keen." - "Bardzo żwawa."

Kociszop (RoG).png Pozostałe zwierzęta neutralne

Skalny homar.png Skalny homar - "Their carapace is made of rocks." - "Ich pancerz jest wykonany ze skał."

Pingwin.png Pingwin - "What a classy bird." - "Stylowy ptak."

Mały Gęsiołoś (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Mały Gęsiołoś - "I suppose that's approximately what I expected." - "To jest dokładnie to czego się spodziewałam."

Myszołów (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Myszołów - "Cathartes, of course." - "Cathartes, to oczywiste."

Kociszop (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Kociszop - "A sort of a wildcat." - "Rodzaj dzikiego kota."

Małpa jaskiniowa.png Małpa jaskiniowa - "They produce quite an odor." - "To od nich pochodzi ten odór."

Slurtle.png Slurtle - "A mineral-devouring gastropod." - "Pożerający minerały brzuchonóg."

Snurtle.png Snurtle - "A rare variant of gastropod." - "Rzadki okaz brzuchonogich."

Świnia (podążąjąca)- "He seems to have bonded with me." - "Chyba się ze mną związała."

Rabbit.png Stworzenia - Zwierzęta pasywneEdytuj

Skrzydła motyla.png Motyle

Motyl.png Motyl - "A colourful lepidopteran." - "Kolorowy motyl."

Motyl.png Motyl (schwytany) - "It is captured." - "Złapany."

Krucze piórko.png Ptaki

Czerwony ptak.png Czerwony Ptak - "Cardinalis! Beatiful plumage!" - "Kardynał! Przepiękne upierzenie!"

Czerwony ptak.png Czerwony Ptak (schwytany) - "He will be my friend." - "Zostanie moim przyjacielem."

Śnieżny ptak.png Śnieżny ptak - "A winter coat for the Cardinalis? How peculiar!" - "Zimowe okrycie dla Kardynała? Osobliwe!"

Śnieżny ptak.png Śnieżny ptak (schwytany) - "It's so delicate," - "Jest taki delikatny."

Kruk.png Kruk - "Corvus brachyrhynchos." - "Corvus brachyrhynchos." (Corvus brachyrhynchos - Wrona amerykańska)

Kruk.png Kruk (schwytany) - "He is mine now." - "Teraz jest mój."

Mały Ptak.png Mały ptak - "A rather diminutive specimen of the class aves." - "Mocno zdrobniały przedstawiciel gatunku."

Mały Ptak.png Mały ptak (głodny) - "It require sustenance." - "Wymaga wyżywienia."

Mały Ptak.png Mały ptak (umierający z głodu) - "Without sustenance, it will surely perish." - "Bez wyżywienia niewątpliwie polegnie."

Mały Ptak.png Mały ptak (postać dziobnięta) - "Settle down this instant." - "Natychmiast przestań."

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak - "An adolescent avian." - "Młodociany osobnik."

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak (głodny) - "Please keep your voice level to a minimum." - "Proszę, ogranicz swój głos do minimum."

Mniejszy Wysoki Ptak.png Mniejszy wysoki ptak (umierający z głodu) - "A very naughty bird." - "Naprawdę niegrzeczny ptak."

Gobbler.png Gobbler - "Nasty Meleagris. Stay away from my berries!" - "Niegrzeczny Meleagris. Trzymaj się z daleka od moich jagód!" (Meleagris - Indykowate)

Winter Rabbit.png Króliki

Królik.png Królik - "It's some kind of Lagormorph. With horns." - "To jakiś gatunek zająca. Z rogami."

Królik.png Królik (schwytany) - "It's a cute widdle horned Lagormorph." - "Słodki zając z głupkowatymi rogami."

Beard Monster.png Beardling - "It's some kind of Lagormorph. With horns." - "To jakiś gatunek zająca. Z rogami."

Beard Monster.png Beardling (schwytany) - "It's a cute widdle horned Lagormorph." - "Słodki zając z głupkowatymi rogami."

Bawola Sierść.png Małe bawoły

Mały bawół.png Mały bawół - "It has a widdle face! (ahem!)" - "Ma głupkowatą twarz! (ahem!)"

Mały bawół.png Mały bawół (uśpiony) - "It has a widdle face! (ahem!)" - "Ma głupkowatą twarz! (ahem!)"

Świetliki.png Świetliki

Świetliki - "They disperse when I approach." - "Rozpraszają się, gdy się zbliżam."
Świetliki (schwytane) - "Their bioluminescent properties might prove useful." - "Ich bioluminescencyjne właściwości mogą się okazać przydatne."

Mandrake Mob.png Mandragora

Mandragora - "Mandragora officinarum." - "Mandragora officinarium."
Mandragora (podążająca za postacią) - "Mandragora officinarum. But with a face." - "Mandragora officinarium. Ale z twarzą." 
Mandragora (martwa) - "Mandragora officinarum. Deceased." - "Mandragora officinarium. Martwa."
Mandragora (efekt omdlenia postaci) - "Ugh, my head." - "Ugh, moja głowa."

Chester2.png Pozostałe zwierzęta pasywne

Glommer (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Glommer - "A bizarre specimen of the insecta class." - "Cudaczny przedstawiciel gromady owadów."

Kret.png Panowanie Gigantów (DLC).png Kret (na powierzchni) - "Ah, it's Talpidae!" - "Ach, to Talpidae!" (Talpidae - Kretowate)

Kret.png Panowanie Gigantów (DLC).png Kret (ryjący pod ziemią) - "Something is tunneling down there." - "Coś ryje pod ziemią."

Chester2.png Chester - "A motile storage chest." - "Ruchoma skrzynia."

Król świń.png Król świń - "He appears to be the leader of the village." - "On wydaje się być wodzem wioski."

Abigail.png Abigail - "Awww, she has a cute little bow." - "Awww, ma małą, słodką kokardę."

Świnia strażnik.pngStworzenia - Zwierzęta agresywneEdytuj

Gniazdo zabójczej pszczoły.png Zabójcze pszczoły

Zabójcza pszczoła.png Zabójcza pszczoła - "It is especially venomous." - "Wyjątkowo jadowita."

Zabójcza pszczoła.png Zabójcza pszczoła (schwytana) - "It is not pleased." - "Nie jest zachwycona."

Żabie udka.png Żaby

Żaba.png Żaba - "A amphibian tetrapod." - "Płazowaty czworonóg."

Żaba.png Żaba (uśpiona) - "It's sleeping." - "Śpi."

Żaba.png Żaba (martwa) - "Considered a delicacy in some countries." - "Uważana za przysmak w niektórych krajach."

Pęcherz.png Komary

Komar.png Komar - "A thirsty female Haemagogus Devorator." - "Spagniona samica Haemagogus Devorator."

Komar.png Komar (schwytany) - "It is securely stored" - "Jest bezpiecznie przechowywany."

Komar.png Komar (w pobliżu) - "Cursed bloodsuckers!" - "Przeklęte krwiopijce!"

Skóra świni.png Świnie strażnicy

Świnia strażnik.png Świnia strażnik - "One of the warrior castle." - "Przedstawiciel kasty wojowników."

Muchosmok (RoG).pngStworzenia - Naczelni przeciwnicyEdytuj

Drzewiec.png Drzewiec - "I... don't even know." - "Ja...nie mam zielonego pojęcia."

Liściasty drzewiec (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Liściasty drzewiec - "That is no tree I've seen before!" - "Nigdy nie widziałam takiego drzewa!"

Pajęcza królowa.png Pajęcza królowa - "That must be the center of the hive mind." - To musi być centrum umysłu roju."

Monstrualna macka.png Monstrualna macka - "I wonder how they breed?" - "Zastanawiam się jak one się rozmnażają?"

Antyczny strażnik.png Antyczny strażnik -  "Get away, you beast!" - "Idź precz bestio!"

Warg (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Warg - "That Canis will be never domesticated." - "Ten Canis nigdy nie da się oswoić." (Canis - Wilk)

Gęsiołoś (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Gęsiołoś - "I dub it Alces canadensis." - "Nazwę cię Alces canadensis." (Alces canadensis - Łoś kanadyjski)

Muchosmok (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Muchosmok - "It's some kind of mythical variant of a Diptera." - "To mityczna odmiana muchołówki."

Borsukoniedźwiedź (RoG).png Panowanie Gigantów (DLC).png Borsukoniedźwiedź - "It's the Caniformia suborder... Beyond that, I cannot say." - "Jest z podrzędu Caniformia... Nie mogę powiedzieć o tym nic więcej." (Caniformia - Psowate)

Jeleniocyklop.png Jeleniocyklop - "Laurasiatheria!" - "Laurasiatheria!"

Mała macka- "Little slippery arms." - "Małe śliskie macki."


Zapalniczka Willow.pngRóżne przedmiotyEdytuj

Blueprint.png Schemat - "A detailed technical drawing." - "Szczegółowy rysunek techniczny."

Przekładnie.png Przekładnie - "Various wheels and cogs." - "Różne kółka i trybiki maszynowe."

Popiół.png Popiół - "All that's left fire has done its job." - "Pozostaje po tym jak pożar wykonał już swoją pracę."

Broda.png Broda - "This is human facial hair." - "Ludzkie szczecinowate owłosienie."

Sterta kryształów.png Klejnoty

Czerwony klejnot.png Czerwony klejnot - "It is warm." - "Jest ciepły."

Niebieski klejnot.png Niebieski klejnot - "It is cold." - "Jest zimny." 

Żółty klejnot.png Żółty klejnot - "Perhaps it is similar Citrine." - "Byś może jest podobny do Cytrynu."

Zielony klejnot.png Zielony klejnot - "Chromium impurities have coloured this gem green." - "Ten klejnot ma zieloną barwę zanieczyszczoną chromem."

Pomarańczowy klejnot.png Pomarańczowy klejnot - "It looks like a Spessartite garnet." - "Wygląda jak kryształ Spessartynu."

Przedmioty grobowe.png Przedmioty grobowe

Stopione kulki.png Stopione kulki - "They are all melted together." - "Wszystkie są stopione razem."

Fałszywy Kazoo.png Fałszywy Kazoo - "It's just a cheap replica." - "To tylko tania podróbka."

Węzeł gordyjski.png Węzeł gordyjski - "The knot is stuck. Forever." - "Węzeł jest zawiązany. Na zawsze."

Gnom.png Gnom - "It must be some kind of religious artefact." - "To musi być rodzaj jakiegoś artefaktu religijnego."

Mały statek kosmiczny.png Mały statek kosmiczny - "Sadly, it's too small for me to escape on." - "Niestety, jest za mały dla mnie bym mogła w nim uciec."

Urwane kable.png Urwane kable - "Their electricity carrying days are over." - "Ich dni transportu energii elektrycznej już minęły."

Kij i kulka.png Kij i kulka - "I have no time for fun and games!" - "Nie mam czasu na gry i zabawy!"

Korek.png Korek - "Great. All of my tub stopping needs are met." - "Świetnie. Wszystkie moje potrzeby zatrzymania wody w wannie zostały spełnione."

Niedopasowane guziki.png Guziki - "I'm more of a zipper person, myself." - "Jestem osobą bardziej preferującą zamki błyskawiczne."

Szczęka.png Szczęka - "I hope I get out of here before i need these." - "Mam nadzieję, że ucieknę stąd zanim będę jej potrzebować."

Leżący robot.png Leżący robot - "He whispers beautiful lies to me." - "Szepcze do mnie piękne kłamstwa."

Wysuszona macka.png Wysuszona macka - "I'm not sure what I should do with a dessicated tentacle." - "Nie jestem pewna co powinnam zrobić z wysuszoną macką."

Głowa Maxwella.pngTryb przygodowyEdytuj

Maxwell 4.png Tryb przygodowy (próba nieudana) - "We must learn from our failures." - "Musimy się uczyć na naszych błędach."

Wes portrait.pngWes (uwięziony)- "Maxwell's statue are trapped him." - "Więzi go Statua Maxwella."

Drzwi Maxwella.png Drzwi Maxwella - "That violates some pretty fundamental physical laws." - "Narusza kilka fundamentalnych praw fizyki."